באר המים

הבאר הזאת מפיקה כ-60 קוב מים לשעה, מעומק של כ-50 מטר. המים מבאר זו משמשים לחקלאות. אספקת המים במושב חרות נעשית באמצעות חמש בארות, השואבות את מימיהן מאקוויפר החוף. כמות הגשמים בשנים גשומות או שחונות ושינויים בשימושים החקלאיים משנים את גובה המפלס של מי התהום. עומק הבארות, ספיקתן וטיב מימיהן שונים מבאר לבאר.
המים מוזרמים לארבע ברֵכות אגירה, ומשם מועברים המים בשתי מערכות נפרדות. רובם מופנה להשקיה וחלקם למי שתייה.
אדמות חרות רוויות בקידוחי בארות שכשלו, וההתמודדות עם אספקת המים למושב, ושמירה על מערכת עצמאית נמשכות עד היום הזה.

חפירת באר ראשונה 1931