מוסדות המושב

בעבר הלא רחוק, היו מרבית תושבי המושב בעלי נחלות, חברים באגודה החקלאית ’חרות, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ‘. כלל העניינים המושביים (חקלאיים ומוניציפליים כאחת) נדונו במסגרות הניהוליות של האגודה החקלאית. האגודה החקלאית גם ייצגה את כל ענייני החברים והתושבים כלפי המוסדות הממשלתיים והציבוריים וכלפי המועצה האזורית לב השרון. עם הקמת שכונת הבנים,במחצית השניה של שנות התשעים, נקלטה במושב אוכלוסייה גדולה אשר איננה בעלת נחלות חקלאיות ואיננה חלק ממסגרת האגודה החקלאית. מצב זה חייב שינוי יסודי במסגרות הניהוליות המקוריות של המושב. החל מ 2002 פועל במושב ועד מקומי אשר מהווה מעין שלוחה מקומית של המועצה האזורית והוא מופקד על ניהול העניינים המוניציפליים הנוגעים לכלל תושבי המושב. הועד המקומי הוא גוף סטטוטורי (פועל מתוקף חוקים והחלטות של המדינה) אשר נבחר ע"י כל התושבים במושב, במקביל לבחירות למועצה האזורית.
היום פועלים במושב, במקביל ובמתואם, שני גופים ניהוליים: הועד המקומי לעניינים המוניציפליים של כלל התושבים והאגודה החקלאית המאגדת את בעלי הנחלות מקרב התושבים במסגרת שיתופית אשר מטפלת בכל העניינים המשותפים להם: ניהול השטחים החקלאיים במושב, ניהול נכסים משותפים של חברי האגודה, ייצוג הנושאים החקלאיים המשותפים כלפי המוסדות, הפקת מים וכד'. כל אחד משני הגופים פועל על פי המסגרות והכללים שנקבעו לו, אולם חלק מהמוסדות במושב משרתים במקביל את שני הגופים.

התנהלות האגודה החקלאית

אסיפת חברי המושב (אסיפה כללית)
מהווה את הגוף העליון באגודה החקלאית וכמו בכל שותפות, היא בעלת סמכויות החלטה מרחיקות לכת (כולל גביית כספים) כלפי חברי האגודה בלבד (בעלי הנחלות).
מועצת הכפר
מהווה את הגוף הרשמי לניהול ענייני האגודה. גוף זה מונה 13 חברים בעלי נחלות הנבחרים אחת לשנה ע"י כלל בעלי הנחלות, בבחירות חשאיות. המועצה מתכנסת בתדירות חודשית לדיון ואישור נושאים שונים וכן נושאים אשר הועלו ע"י ועד ההנהלה. ערעור על החלטות המועצה נדון באסיפת חברי המושב. המועצה משמשת גם כ"ועד האגודה" ע"פ ההגדרות של רשם האגודות השיתופיות.
ועד ההנהלה
לשם ניהול העניינים השוטפים של האגודה בוחרת המועצה 5 חברים מקרבה. הועד מתכנס אחת לשבוע לקידום נושאים שוטפים ולגיבוש המלצות בנושאים מהותיים לקראת העלאתם להחלטה במועצת הכפר.
ועדות מייעצות
מוסדות האגודה מסתייעות בועדות מקצועיות שונות המורכבות מחברי האגודה המוכנים להירתם ולסייע בקידום נושאים ותחומים שונים. הועדות הנוכחיות: ועדת מים, ועדת נדל"ן, ועדת בריכה וועדת קבלת חברים. בנוסף, בהתאם לתקנון האגודה, בעת הבחירות למועצה נבחרת ועדת ביקורת שתפקידה לבקר את הפעילות השוטפת.

ניהול העניינים המוניציפליים

הועד המקומי
מורכב משבעה חברים אשר נבחרים אחת לחמש שנים בבחירות חשאיות בקלפי וזאת כאשר נערכות בחירות למועצה האזורית. סמכויות הועד המקומי מוקנות לו ע"י המועצה האזורית, אשר קובעת אילו נושאים יטופלו ואליו שירותים יינתנו לתושבים ע"י המועצה האזורית ואילו נושאים ושירותים יהיו באחריות הועד המקומי. ככלל אחראי הועד המקומי לענייני התרבותהמקומיים, הנוער, הגינון והנוי, שירותי הדת, ההפעלה של מבנים לשרות הציבור ואחזקתם ועוד. המועצה האזורית מבצעת את שירותי הנקיון במושב, אחזקת הכבישים, פעולות רווחה, חינוך ותרבות ועוד מגוון שירותים ופעולות ברמה האזורית. פעולות הועד המקומי ממומנות ממיסי הארנונה של תושבי המושב ומתבצעות במסגרת תקציב שנתי אשר מקבל את אישור המועצה האזורית
הועד המקומי מסתייע בועדות מקצועיות שונות המורכבות מתושבי המושב המוכנים להירתם ולסייע בקידום נושאים ותחומים שונים. הועדות ממליצות לועד על הפעולות בתחומי עיסוקן ותקציבן וגם מבצעות את הפעולות ע"פ החלטות הועד
הועדות העיקריות: ועדת תרבות, ועדת גינון ונוי, ועדת בית הכנסת

המוסדות לשירות הציבור

מזכירות
מזכירות המושב משרתת גם את האגודה החקלאים וגם את הועד המקומי וכלל התושבים. מבנה המזכירות ממוקם במרכז המושב, מול הצרכנייה ופתוח בשעות הבוקר, כולל ימי שישי.
מזכיר/גזבר המושב,
ירון אפק הוא מזכיר / גזבר האגודה והינו המוציא לפועל של החלטות המוסדות הניהוליים במושב. המזכיר הוא גם הכתובת הראשונה לכל שאלה או בקשה.
מזכירת המושב,
אורלי שאבי, אחראית מזה שנים רבות על הניהול השוטף של מזכירות המושב ומהווה כתובת נוספת לפניות הציבור.
הנהלת חשבונות
מנהל החשבונות, יהודה גולדנטאל, עובד כיום כקבלן עצמאי ונותן שירותים לאגודה החקלאית, לועד המקומי ולחברים אשר מעונינים לנהל את חשבונותיהם המשקיים אצלו. יהודה משרת את האגודה משנת 1979. משרדו של יהודה ממוקם במבנה קטן הנמצא על הדשא, שלפני בית-העם. יהודה נמצא על-פי רוב בימים א'-ה' בין השעות 13:00-8:00 (רצוי לתאם טלפונית).
שאבי יוסף יועץ מס
ימי קבלת קהל - יום ב' - 08:00-10:00 יום ד' - 14:00-16:00 סלולרי - 052-8454666
www.taxs.co.il

מבנים ציבוריים

מבנים אלה משמשים את תושבי הקהילה ביומיום, לאירועים שונים (כלליים או לצרכים פרטיים/ משפחתיים). בקרוב יופץ נוהל מסודר להזמנה ושימוש במבני הציבור (בית העם, בית החבר ומועדון הנוער) באמצעות מזכיר המושב. מבנים אלה כוללים:

בית העם
סגור עד לגמר השיפוצים אולם סביבתו מאפשרת קיום אירועים גדולים למספר מאות נוכחים ועל-כן נערכים שם מרבית האירועים הגדולים במושב.
בית החבר
ממוקם בסמוך למזכירות המושב. המבנה מאפשר אירועים לכ100- איש.
בית הכנסת
מהווה חלק ממבנה בית החבר. ניתן ואף מומלץ לערוך בבית הכנסת אירועים כגון בר-מצווה, שבת חתן וכד' בתיאום מראש עם ועדת יהדות.
מועדון הנוער
משמש את בני הנוער בפעילותם הן במסגרת תנועת הנוער של המושבים והן להתכנסויות האחרות. המבנה מאפשר הכלה של כ100- איש.
ספרייה מושבית
ספרית מושב חרות ע"ש מגלי נמצאת במרתף בית העם והכניסה אליה מצידו הדרומי של בית העם שפונה אל רחוב ההרחבה.
שעות הפתיחה של הספריה: ביום א' 10:30-12:00; ביום ב' 19-18; ביום ג' 19-18; ביום ו' 11-13
מס' הטלפון: 09-7965191 וכתובת הדוא"ל: herut.library@gmail.com אתר וקטלוג הספריה לחץ כאן
הספרייה האזורית לב השרון משרתת את תושבי המועצה האזורית לב השרון. התושבים זכאים לקבל חינם שירות מהספרייה כולל שרותי השאלה. הספרייה ממוקמת בקריית החינוך הניסויית "דרור" ומשולבת עם ספריית בית הספר. טל' 09-7613703
שעות פתיחה: ימים א', ד' 08:00-19:00 ימים ב',ג',ה', 08:00-16:30 יום ו' 08:00-12:00
גני הילדים
לגילאי 5-2 נמצאים במרכז המושב.
מגרש ספורט
פתוח לשימוש חופשי של התושבים. ניתן להדליק את האור על גבי קיר מועדון הנוער ולכבותו בתום השימוש!
המדשאות הנרחבות
במרכז המושב מסוגלות להכיל כמות גדולה של נוכחים ולכן גם בהן נערכים לא מעט אירועים (כגון טקס שבועות).
גן השעשועים
פתוח לכל התושבים. חשוב לעדכן את המזכיר בנוגע לכל בעיה בטיחותית בגן.

מבנים עסקיים

השירותים המוצעים במבנים אילו ניתנים לכלל התושבים בתשלום:
מחסן תערובת ודשנים
נמצא לצד המזכירות ונותן שירותים לחקלאים. המחסן מופעל ע"י האגודה.
מחסן טכני
נמצא מאחורי הצרכנייה. מנוהל על-ידי חברת "עמיר" אשר שוכרת את המבנה מן המושב. המחסן פתוח בימים א'-ה' בין השעות 15:00-07:00 וביום ו' בין השעות 13:00-07:00.
צרכנייה
מנוהלת על-ידי אורי, ששוכר את המבנה מן המושב. הצרכנייה פתוחה בימים א'-ד', ו-ו' בין השעות 14:30-07:00 וביום ה' בין השעות 14:00-07:00 ו- 20:30-18:00.
תחנת דלק
מנוהלת על-ידי חברת יונה-אברך ופועלת בשיטת התדלוק העצמי (עם מפתח). נמצאת בקצה המושב, בדרך למשמרת.
בריכת שחייה
פתוחה בעונת הקיץ בלבד (לרוב משבועות ועד סוכות). לקראת עונת ההרשמה יגיע פרסום לבתים.

שירותים רפואיים

רופאת משפחה, ד"ר נטע לנקרי, משרתת את חברי קופת חולים כללית במרפאה.
מרפאת המושב
במחצית הדרך שבין חרות למשמרת מספקת מגוון שירותי מרפאה נוספים לחברי קופת חולים כללית וביניהם אחות ושירותי מעבדה.
לשעות פעילות המרפאה לחץ.י כאן
בדיקות מעבדה
ימים א', ג', ה' משעה 07:30 עד 08:30
במקרים דחופים
מעבר לשעות פעילות המרפאה יש לפנות ל 2700*