צפריר כרמלי
נפל בקרב על הקסטל
י״ד בשבט תש״ח
איתן הרנשר
נפל על יד זיכרון
י״ד באדר ב׳ תש״ח
בצלאל רפופורט
נפל בנגב
י״א בתמוז תש״ח
אברהם אריאלי
נפל בכפר יעבץ
י״א באלול תש״ח
גדעון פיק
נפל בקרב קלקיליה
ה׳ בחשוון תשי״ז
אהרון פישביין
נפל בקרב המיתלה
כ״ו בחשוון תשי״ז
גדי אדלר
נפל במילוי תפקידו
כ״ח באלול תשכ״ד
אליעזר רגב
נפל בקרב לשיחרור ירושלים
כ״ז באייר תשכ״ז
נפתלי לוין
נפל במילוי תפקידן
ט׳ באלול תשל״א
זאב עופר
נפל בשמי תעלת סואץ
כ״ז באלול תשל״א
יוסי יפה
נפל בעלותו על מוקש
י״א באדר תשל״ז
רן כוכבא
נפל במלחמת לבנון השניה
כ״ה בתמוז תשס״ו
שקד רווה
נפל במילוי תפקידו
ז׳ באב תשע״ו