בית הקירור

אחד מענפי המשק העיקריים במושב בשנותיו הראשונות היה גידול תפוחי אדמה. על מנת לווסת את השיווק ולא להיות בלחץ של שוק וזמן נבנה בית הקירור על פי מודל של אותם שנים. מבנה עם קירות כפולים לבידוד מהחום, מתקני הקירור היו תלויים בקימרון הגג ודלתות עבות בכניסה. לא אחת הקירור נכשל או הביקוש לתפוחי האדמה לא עמד בציפיות ההיצע, והריחות שבקעו משם היו נוראיים. בעונת הקיץ נהגו לאכסן בו את פירות הקיץ שזיפים ותפוחים ולהוציאם לקראת החגים. באחד מאגפיו נבנתה המחלבה שעברה מהצריף, שם רוכז החלב ממשקי חברים לפני המשלוח לעיר. הותקנו שם מתקני צינון על מנת לשמור את החלב בטמפרטורות נמוכות למנוע את החמצתו עד למשלוח העירה בכדי מתכת גדולים וכבדים.

כאשר העברה המחלבה למבנה אחר הפך בית הקירור למחסן לאיסוף ומיון ביצים, וכאשר גם ענף הלול הצטמצם הפך המבנה לכריכיה אמנותית לספרים.

מחסן קירור