ועדות הכפר

מרבית הפעילויות הקשורות לקהילה מתוכננות ומיושמות באמצעות ועדות התנדבותיות בתחומים מוניציפליים שונים. הועדות נבחרות אחת לשנה על-ידי הועדה המוניציפלית, שאחראית גם על אישור תוכנית עבודתן. חשיבות רבה נודעת לשיתוף מרבי של תושבים אשר יביא לכיווני חשיבה ויכולות ביצוע מגוונים ויצירתיים. כצפוי, ועדות בהן ישנם מתנדבים רבים יותר מצליחות להשפיע על חיי המושב באופן משמעותי יותר. תושב המעונין להצטרף לועדה הקרובה לליבו מתבקש לפנות למזכיר המושב. אין צורך בידע או ניסיון בתחומים מוניציפליים קודמים.