ברֵכת המים – מזרח

ברֵכת המים נבנתה בשנת 1937. תכולתה היא 1000 קוב. הברכה מקבלת את מימיה מבארות הנמצאות במרכז המושב ובקרבתו. הברכה משמשת עד היום לאספקת מים להשקיית הפרדסים ושדות המושב.
ברכת המים ממוקמת בנקודה הגבוהה ביותר בתחום המושב ובאחת הנקודות הגבוהות באזור.
במאורעות 1939-1936 ובמלחמת העצמאות שימשה הברכה גם כעמדת הגנה מצד מזרח, לצורך תצפית ואיתות. האיתות נעשה באמצעות כתב מורס ודגלים, ונשלח לעמדות ההגנה ולמגדלי המים במושבים הסמוכים. בהיקפה העליון של הברכה אפשר לראות עד היום את חרכי התצפית והירי. גדר הביטחון ועמדות ההגנה של המושב נמצאו בתקופה של טרום המדינה למרגלות ברכת המים ממזרח.


לסיפורי רובים לחץ כאן

בריכת המים