הקמת האנדרטה לזכר הנופלים במערכות ישראל

לאחר שצפריר כרמלי נפל בקרב על הקסטל במלחמת השחרור ב 25 בינואר 1948 יזמה אמו גאולה את הקמת האנדרטה לזיכרו. בינתים נמשכה המלחמה ונפלו עוד חללים. היא פנתה לגופים ציבוריים שיתרמו כסף להקמת האנדרטה ולפסל דב פייגין שיעצב אותה.

האנדרטה מתארת באופן סימלי את הר הקסטל ואת הדרך העולה לירושלים. הר הקסטל היווה סמל לקרבות הגבורה שנערכו לפתיחת המצור על ירושלים. בתחתית האנדרטה חקוק סמל הפלמ"ח בתוספת עוגן, שהיה סמל הפלי"ם שאליו השתייך איתן הר נשר ז"ל. שמות בני חרות, חללי מלחמת השחרור נחרטו על האנדרטה.

במשך השנים נפלו, לדאבוננו, עוד מבני חרות ושמם נחקק על גבי האנדרטה. אולם, כשהתארכה רשימת הנופלים ולא נותר מקום, הוחלט בעצה אחת עם הפסל פייגין למחוק את השמות מן האנדרטה ולהקים קיר הנצחה עליו חרותים שמות כל החללים.

טכסי הזכרון נערכים בחרות, מדי שנה, מול האנדרטה.

יד לנופלים
יד לנופלים