תרבות

מטרתה של הועדה לארגן אירועים לתושבים אשר יפנו לקהל יעד מגוון ככל שניתן (מבחינת גיל, תחומי עניין וכד'). לשם כך, הועדה מעוניינת לכלול נציגים מחתך אוכלוסיה מגוון עד כמה שניתן. כיום, עיקר תקציבי הועדה מופנים לאירועי החגים, אם כי נעשה מאמץ לארגן רצף אירועים גם בין החוגים. בשל האינטנסיביות הרבה שבארגון אירועים לכלל המושב, הועדה מתכנסת בתחילת השנה, מחליטה על אירועים ובוחרת אחראי לכל אירוע אשר מארגן לעצמו צוות-משנה להפעלה. חלק מן האירועים נעשים גם בשיתוף עם ועדת נוער וחלקם גם עם מושב משמרת.

הועדה רואה חשיבות בגיבוש אירועים בעלי מסרים ערכיים ושואפת לארגן גם אירועים שכאלה (למשל הקשורים בתרומה לקהילה). בנוסף, הועדה עושה מאמצים רבים ליצור אירועים המתבססים על התנדבות וכוחות עזר פנים-מושביים, הן על מנת לחסוך תקציבים, אך בעיקר כמסר לקידום רוח ההתנדבות והעשייה.

אנו מנסים לעודד יוזמות של התושבים מכל גיל, ולראייה, התקיימו במושב כבר מספר אירועים אשר היו ביוזמה ובהפעלה של ילדים מתחת לגיל 10 (קצת עזרנו...)!

אנו מעוניינים להשתפר ולהעשיר את הרעיונות לאירועים – על כן מחשבות שעולות לכם בעקבות אירועים – אל תשאירו בראשכם! פנו אלינו במייל... בטלפון... או דרך מזכירות המושב.

חברי הוועדה

נהלים