ביטחון

מושב חרות שקט יחסית הודות לעבודה שוטפת של צוות הביטחון בשיתוף צמוד עם התושבים בישוב.

בישוב פרוס ציוד טכנולוגי המשפר את השליטה במתרחש.

צוות הביטחון השוטף:
רכז ביטחון שוטף (רב״ש): און בן תורה 052-6564119
ממלא מקום רב״ש: יורגו 050-2109983
סגן רב״ש: תומר דגן
רכז טכנולוגיות מודיעין ושליטה: רן בן־ניסים

שערי המושב

חברי הוועדה

נהלים