מים

מכון המים במושב חרות, בניהולו של עופר רם כולל חמש בארות, מערך צנרת מסועף ומשאבות שהותקנו בשנות ה-40/50 ומפיקות יחד כ-700 מ"ק לשעה. עקב משבר המים הקשה, בשנים האחרונות, קוצצו עד מאוד מכסות המים והמכסה הנוכחית עומדת על 1,300,000 מ"ק לשנה לשימושים החקלאיים, הפרטיים והציבוריים כאחד. חריגה ממכסה זו עלולה לגרום לסגירתן של בארות המושב על-ידי רשויות המדינה, כפי שכבר נעשה בעבר. לפיכך, עלינו לגלות אחריות מרבית (כגון השקיית גינות בלילה) ולהיות ערניים לכל תקלה או דליפה בצנרות. במקרה כזה, יש להודיע מיידית למזכירות המושב או לעופר רם. גם טפטוף קטן בצינור הינו בזבוז גדול!. בכל שאלה הקשורה לקריאת שעוני המים, השקיה וכן בשאלות הקשורות לאיכות מי השתייה ניתן לפנות לעופר. חשבון לתשלום עבור מים (לצריכה שאינה חקלאית) מגיע לבתי התושבים ומחושב לפי 2.69 ש"ח למ"ק.

חברי הוועדה