אירוע חנוכת אתרים במסגרת חגוגות השמונים לייסוד המושב