סקר ערכים אוגוסט 2022

העבודה להלן הוזמנה על ידי מושב חרות, במסגרת הכנת תוכנית מתאר (שטרם אושרה והיא מהווה טיוטה בשלב זה) העבודה בוצעה על ידי גיא שחר.
קובץ המסמך הוא גדול ומומלץ לצפות בו במחשב. אם אינכם רואים את המסמך המלא ניתן לצפות בו כאן
Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here