ביטחון

מושב חרות נחשב למושב השקט באזור בכל הנוגע לפריצות וגנבות של רכוש ורכבים. השקט בישוב הושג לאחר עבודה רבה ואינטנסיבית של כל העוסקים בנושא בישוב ובעיקר ע"י השתתפות פעילה של התושבים (כן, כן, אתם יותר יעילים מחברות השמירה). חשוב להמשיך ולהתמיד בפעילות, לתת כתף למאמצים על מנת לשמור על רכושנו ועל שיגרת חיים שלווה (ולא לנוח על זרי הדפנה).

רכז הבטחון של הישוב (רב"ש) הוא חגי כספי וניתן לפנות אליו בכל שעה, בכל נושא הקשור לבטחון. בנוסף, עומד לרשות התושבים סגנו, תומר דגן, הפועל בהתנדבות. בשעות הלילה. בכל מקרה של חשד לפלילים, פורצים, גנבים, רשרוש מתחת לחלון ושאר צרות חשוב להרים ראשית טלפון לכל אחד מן הרשומים לעיל.

חברי הוועדה