חרות

נתוני בתחנת :
אוגספטאוקנובדצמינופברמרץאפרמאייוניול
סיכום חדשי שנה זאת005500000000
ממוצע חדשי רב שנתי044287132112764827900
הנתונים נאספים מנתוני האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות תחנת תל מונד
כמות הגשם ב- 10 ימים אחרונים: 0 מ"מ
הממוצע מתבסס על רישומי 10 שנים
עדכון אחרון: 2017-11-03
נחל חרות פברואר 2010