חרות

נתוני בתחנת :
אוגספטאוקנובדצמינופברמרץאפרמאייוניול
סיכום חדשי שנה זאת00372756468116000
ממוצע חדשי רב שנתי044799114118775331900
הנתונים נאספים מנתוני האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות תחנת תל מונד
כמות הגשם ב- 10 ימים אחרונים: 0 מ"מ
הממוצע מתבסס על רישומי 9 שנים
עדכון אחרון: 2017-04-13
נחל חרות פברואר 2010