חרות

נתוני בתחנת :
אוגספטאוקנובדצמינופברמרץאפרמאייוניול
סיכום חדשי שנה זאת005582826910200000
ממוצע חדשי רב שנתי044287132112764827900
הנתונים נאספים מנתוני האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות תחנת תל מונד
כמות הגשם ב- 10 ימים אחרונים: 102 מ"מ
הממוצע מתבסס על רישומי 9 שנים
עדכון אחרון: 2018-02-18
נחל חרות פברואר 2010