על חרות מוסדות ועדות ביטחון עסקים הודעות שרותים לזכרם צור קשר

ועדת ספריה

חברי הועדה
  • גלילה שריר
  • תדהר שוורץ-ישראלי
  • רני כליפא
  • לירון דקל
  • חיה מזר