על חרות מוסדות ועדות ביטחון עסקים הודעות שרותים לזכרם צור קשר
ועד אגודה
ועד מקומי
07/06/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 75 מיום 16.5.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מיקי שוויקי, שרה פינסקי משה מכלין, מרסלו רובין – הגיע בסוף הישיבה.
מיכה זהר – מזכיר.

סדר יום:

 1. אתר פסולת גושית.
 2. הסכם מתוקן עם המועצה האזורית – מגרש כדורגל..
 3. בקשה לכנס מתמידי"ם.

דיונים והחלטות:
 1. אתר פסולת גושית:
  האתר לא מפונה זמן רב, הוועד מבקש מהמועצה לפנות את האתר בהקדם (בהתאם למחויבות המועצה).
  המושב יעביר את פענוח המצלמה ישירות לפקח המועצה.
  המועצה מבקשת מהמושב לנעול את השערים ולהפעילו ע"י טלפון סלולרי, עלות שער כנ"ל הינה כ 6000 ₪, תיבדק המשמעות הטכנית להפעלתו (על מנת שהשער לא יתקע והמנוע יישרף) .
 2. הוצג בפני הועד חוזה מתוקן עם המועצה האזורית להפעלת מגרש כדורגל. קיימים עדיין סעיפים שאינם מקובלים על הוועד. תזומן פגישה נוספת במועצה כדי לדון על פרטי החוזה.
 3. מש"ק לב השרון במשמר הגבול פנה בבקשה לקיים בבית החבר כנס שמטרתו גיוס מתנדבים חדשים למתמידי"ם.
  החלטה:
  לקיים את הכנס בבית החבר ולפרסם לתושבים כדי לשכנעם לבוא לכנס.

19/05/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 74 מיום 18.4.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, טל עוזר, מיקי שוויקי, מרסלו רובין, שרה פינסקי.
מיכה זהר – מזכיר.

סדר יום:

 1. פניית בן תורה לחניה בחתונת בתם.
 2. שמירה – תשובת האגודה לבקשת הועד המקומי – מוזמן נחמיה חסיד יו"ר ו.בטחון.
 3. מגרש כדורגל – דווח בהשתתפות גבי גולן – יו"ר העמותה לספורט מועצה אזורית.
 4. הנצחה במושב בהשתתפות נחמיה חסיד ושרון בן ארי.
 5. משחק כדורסל לזכרו של יוסי מאור ז"ל.
 6. גשר להולכי רגל – נחל חרות בכניסה למושב מכוון תל מונד.

דיונים והחלטות:
 1. לטובת חתונת ביתם, פנתה משפחת בן תורה לוועד בבקשה לאשר את סגירת רחוב הצבעוני ליד ביתם, סגירת שער היציאה מהמושב (שער 18) בשעות אחה"צ, ושימוש בשצ"פ מול ריטוב כמגרש חניה. החתונה תיערך ביום חמישי 18.5.2017
  החלטה:
  מאשרים בקשתם לשימוש במגרש החניה וסגירת שער היציאה אחה"צ.
  לגבי סגירת הרחובות, לוועד המקומי אין התנגדות, ובתנאי שהסגירה תתואם ותאושר ע"י השכנים (באחריות המשפחה).
 2. תקציב שמירה - המשך מישיבה קודמת בהשתתפות נחמיה חסיד – יו"ר ו. בטחון.
  עקב הקטנת תקציב ההכנסות עפ"י דרישת משרד הפנים, העביר הוועד המקומי, עפ"י המלצת וועדת ביטחון, בקשה לאגודה להשתתף בתקציב הביטחון.
  הבקשה להשתתפות בתקציב נובעת מפעילות הרב"ש בשטחים החקלאיים. האגודה השיבה בשלילה לבקשת הועד המקומי.
  מחליטים להשאיר תקציב ההוצאות כפי שאושר בישיבה הקודמת (כולל הקיצוצים שהוצעו ע"י וועדת ביטחון), ולקיים דיון נוסף במחצית השנייה של השנה.
 3. מגרש כדורגל- דיווח בהשתתפות גבי גולן יו"ר עמותת הספורט במועצה האזורית.
  נבחר קבלן לביצוע העבודות, מחכים לאישור סופי ממשרד הפנים לגבי התב"ר (פורמלי בלבד).
  לגבי ההסכם בין המושב למועצה מבקשים, לפני חתימה, תיערך פגישה עם ס. יו"ר המועצה.
 4. הנצחה במושב בהשתתפות נחמיה חסיד ושרון בן ארי.
  החברים הביעו את דעתם לגבי הנצחה לתושבים שהלכו לעולמם והקדישו מזמנם לפעילות ציבורית משמעותית. כמו כן הועלתה האפשרות להוקרה לתושבים פעילים עוד בימי חייהם.
  הדיון הינו דיון עקרוני ורגיש. במשך שנים נוהגים בחרות שלא להנציח את תושבי המושב למעט חללי צה"ל ו/או על לוח זיכרון בבית הכנסת.
  החלטה: הוועד מחליט לא לשנות את הנוהג המקובל.
 5. משחק כדורסל כהוקרה ליוסי מאור ז"ל.
  הועד נענה לבקשת המשפחה וחברים, לקיים משחק כדורסל לזכרו של יוסי מאור ז"ל.
  האירוע יתקיים ביום שישי 16.6.2017 בשעות אחה"צ. ארגון האירוע נעשה ע"י המשפחה.
 6. גשר להולכי רגל על נחל חרות בכניסה למושב מכיוון תל–מונד. קיימת הסכמה עקרונית של תל מונד להשתתפות בהקמת הגשר.
  לבקשת המזכיר, תושב המושב גיל טודרס, מכין סקיצה לגשר והערכת עלויות.
  לאחר קבלת התוכניות תיעשה פנייה לגורמים הרלוונטיים.

21/04/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 73 מיום 21.3.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מיקי שוויקי, שרה פינסקי, מרסלו רובין מכלין משה.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. פגישה עם מבקר המועצה.
 2. בטחון- מוזמנים יו"ר ועדת בטחון נחמיה חסיד והרב"ש חגי כספי.
 3. בקשת איריס חסיד לטפל בדרך הגישה למגרש החניה בחצר ביתה.
 4. הצעת איציק צברי לסידור תאורה באזור האנדרטה.
 5. חתונת פרדו בגבעה.
 6. דו"ח יו"ר: בית העם.


דיונים והחלטות:
 1. פגישה עם מבקר פנים של המועצה:
  המבקר משה שטיגליץ הופיע בפני הועד. עפ"י סדר עבודתו תיבדק השנה פעילות ועד מקומי חרות. הבדיקה של המבקר היא ברמה התהליכית ייבדקו פרוטוקולים, נהלי עבודה, ומאזני בוחן. הועד המקומי מברך על הבדיקה.
 2. בטחון: נחמיה חסיד יו"ר ועדת בטחון חגי כספי רב"ש, הציגו בפני הועד את פרוטוקול ועדת בטחון (מצו"ב)
  א. תקציב 2017 עקב השינוי בשיטת גביית אגרת השמירה קטן תקציב הכנסות של הביטחון מ 402,000 ₪ ל – 350,000 ₪. ובהמשך החלטת הועד מהישיבה הקודמת על הפחתת שעת שמירה אחת ממליצה ועדת בטחון:
  א. לדחות את ביצוע שני השערים.
  ב. לפנות לאגודה החקלאית שתשתתף בחלק מעלות הביטחון משום שההוצאות הביטחון כוללות גם את השטחים החקלאיים.
  ג. פניה למועצה האזורית לבטל הפטור לבני 70 ומעלה , פטור הגורע כ – 30,000 ₪ מתקציב הכנסות של הביטחון.
  החלטת הועד:
  א. לפנות לאגודה החקלאית להשתתפות.
  ב. שערים: להמשיך את התכנון אך לדחות את הביצוע לשנה הבאה.
  ג. פטור לבני 70 ומעלה: ייעשה בירור מול המועצה. יצוין כי בהצעת חוק העזר החדש של המועצה הנמצאת לפני אישור משרד הפנים הפטור הזה איננו קיים ממילא.
  ד. בקשת גבי גולן להתקין בפרדסו שרשרות שימנעו אפשרות לעקיפת שער 6 דרך פרדסו. וועדת ביטחון ממליצה להקים סוללות עפר , כפי שנעשה עד היום ברוב המקומות. נציין כי אין יכולת תקציבית לממן הוצאה זו בעבור כל המקומות בהם יש בעיה דומה.
  החלטת הועד: מאמצים המלצת ו. בטחון.
 3. איריס חסיד מבקשת לטפל בדרך למגרש החניה בחצר ביתה מרח' האתרוג . הדרך משמשת את הורי הילדים המביאים את ילדיהם לגן הפרטי בחצר ביתה.
  עלות ההוצאה כ – 1,800 ₪.
  החלטה:
  הבקשה נדחית. למשק חסיד קיימת כניסת רכבים, ובנוסף מדובר בדרך חקלאית שמטרתה לשרת כלים חקלאיים, כפי שנהוג בשאר העסקים במושב.
 4. הוגשה הצעת מחיר ע"י החשמלאי איציק צברי לעבודת באזור האנדרטה שמטרתן הורדת חוטי החשמל והכנסתם לצינור תת קרקעי. סה"כ ההצעה 8,190 ₪ כולל מ.ע.מ. ההצעה כוללת פרוק רצוף המדרכה, חפירה, והחזרת הריצוף למקומו והנחת כבלי החשמל לצינור תת קרקעי.
  הועד מחליט לקבל הצעה נפרדת לעבודות התשתית ולעבודת החשמל. בעבודות התשתית לכלול הנחת צינור עיוור נוסף, ובעבודות החשמל לכלול גם שיפור התאורה ברחבת הזיכרון.
 5. חתונת פרדו בגבעה: משפחת פרדו מבקשת לערוך חתונה לבנם ב"גבעה" ביום חמישי 14.9.2017. הועד מאשר הבקשה בתנאים הבאים:
  א. לקיים את הכללים אותם קבלו
  ב. לדאוג לניקיון המקום ביום שישי לאחר האירוע.
  (בשבת יתקיים במקום אירוע "אירלנד בגבעה").
  ג. לשלם דמי השימוש לפני האירוע.
  ד. להציג בפני המזכיר פוליסת בטוח ליום האירוע ובה מופיע הועד המקומי כמוטב.
 6. דו"ח יו"ר: צוות בית העם התכנס ודן בקידום פרויקט שיפוץ בית העם. הוחלט לקבל הצעות מחיר ממספר אדריכלים לתכנון אדריכלי ולקבלת תכניות עבודה.

20/03/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 71 מיום 21.2.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מיקי שווקי, מרסלו רובין, מכלין משה.
מיכה זהר – מזכיר.

סדר יום:

 1. שינוי חיוב אגרת שמירה.
 2. פינת מחזור חדשה.
 3. חולצות לבני המצווה.
 4. בקשת איריס חסיד לטיפוח בריכת המים ליד בית גורן שרה.
 5. מגרש כדורגל.
 6. שער 18.
 7. תכנית גני ילדים מעודכנת.
 8. אנדרטה.
 9. צעדת לב השרון.

דיונים והחלטות
 1. שינוי חיוב אגרת שמירה: מכיוון שחוק העזר של המועצה עדיין לא אושר ע"י משרד הפנים, נתקבלה ההנחיה הבאה מהמועצה האזורית, לגבי שיטת חיוב אגרת השמירה עבור 2017:
  כל נכס ישלם את הנמוך מבין שתי האפשרויות:
  - תשלום עפ"י בתי אב - 1320 ₪ לשנה
  או לפי מ"ר בנוי - 8.33 ₪ ל מ"ר לשנה.
  בית אב בו תושב בן 70 ומעלה יהיה פטור מתשלום אגרת שמירה.
  עפ"י חישוב שעשה מנהל החשבונות: בית שגודלו מתחת ל 158 מ"ר ישלם עפ"י מ"ר, ובית שגודלו מעל ל 158 מ"ר ישלם עפ"י בתי אב.
  סה"כ ההכנסה הצפויה תהיה 350,000 ₪, הפחתה של 52,000 ₪ יחסית לסעיף הכנסות בתקציב בטחון.
  הוטל על ועדת בטחון להציע אפשרויות להפחתת סעיף ההוצאה בהתאם להכנסות. בחינת האפשרויות תכלול גם בדיקת הקטנת שעות השמירה בכל לילה ו/או אפשרויות אחרות.
  במידה ובמהלך השנה יאושר חוק העזר, תשונה שיטת החיוב להיות עפ"י מ"ר עבור כלל התושבים.
 2. פינת מיחזור חדשה : הועד מאשרר את החלטתו להקים פינת המיחזור צמוד לגדר בריכת השחייה, כפי שאישרה האגודה.
  ההצעה הזולה היא: תשתית מאבן משתלבת , תיבדק שוב עלות של תשתית אספלט.
 3. חולצות לבני המצווה: מחליטים להשתתף בקניית חולצות עם סמל המושב כשי לילדי המצווה בסך 20 ₪ לילד.
 4. איריס חסיד מבקשת לטפח בעזרת ילדי הגן שלה את אזור בריכות ליד בית שרה גורן. הועד מפנה הבקשה להנהלת האגודה.
 5. מגרש הכדורגל : לקראת סיכום והוצאת המכרז, עלות משוערת כ 600,000 ₪ החלוקה הבאה:
  המועצה האזורית : 250,000 ₪, הועד המקומי 250,000 ₪, הטוטו 100,000 ₪.
  החלטה: הועד מאשר ההשקעה במגרש הכדורגל בסך 250,000 ₪ בשנת 2017.
  הועבר למועצה חוזה מתוקן בין הועד והמועצה האזורית , המסדיר את השימוש במגרש.
 6. שער 18: בגלל הקשים בביצוע ההחלטה לפתוח השער ב 09.00 בבוקר, מחליטים לבחון דרכים אחרות כדי להתגבר על קושי זה.
 7. תכנית גני ילדים מעודכנת: הוגשה תכנית מעודכנת לקראת ביצוע.
  מעבירים את התוכנות לשלומית רובין ואסף גיא לטובת חוות דעת ואישור אדריכלי של התוכנית.
 8. אנדרטה: מחליטים לקבל את המלצת שלומית רובין ואסף גיא שבשלב זה אין צורך בשיפוץ האנדרטה.
 9. צעדת לב השרון: דווח לועד על צעדת לב השרון שתעבור בשטחי המושב. הועד מברך את המארגנים. הוועד מדגיש את אחריות המארגנים לנושא התנועה ושמירה על הסדר והניקיון.

ביטחון
נוער
תרבות
13/06/2017
16/9 פסטיבל אירלנד בגבעה
+

פסטיבל "אירלנד בגבעה " מס' 10 !
יתקיים ב- 16.9.2017

גינון, נוי וסביבה
דיור
עבודה
מסחרי
בריכה
21/08/2017
2.9 סיום הקיץ בבריכה
+

נפגש במוצאי שבת 2.9 בשעה 18:00 בבריכה לאירוע סיום הקיץ.
השנה בחרנו לצאת בפורמט חדש, קבוצתי כדי לעודד השתתפות ולא רק תחרות. נקיים מקצי שליחים שיורכבו בבחירה אקראית והקבוצה המנצחת תזכה הפרס.
נשמח אם תדבר עם הילדים ותסבירו להם שהשנה התחרות אינה אישית אלא על בסיס קבוצתי והעיקר היא ההשתתפות.
מחכים לכולכם בשלל משחקי בריכה והפתעות נוספות.

תרבות, מסורת ישראל דת
12/08/2017
12/9 חגי תשרי בזמר הישראלי
+

לקראת השנה החדשה הציבור מוזמן לערב המוקדש לחגי תשרי בזמר הישראלי.
עם גב' אוסנת גולדפרב רג'ואן מוסיקולוגית, מדריכת סיורי מוסיקה בעולם, סופרת ומחזאית.

הערב יתקיים ביום שלישי 12.9.2017 כ"א אלול תשע"ז בבית החבר בשעה 20.15.

ספורט
קהילה
12/08/2017
מרפאת חרות משמרת - יציאת אחות המרפאה לחופשה
+

מתאריך 20.8.2017 עד 31.8.2017 אחות המרפאה בחופש.
לשרותי אחיות ניתן לפנות למרפאות הגוש ומרפאת תל מונד – בתאום מראש.
במקרים דחופים לפנות ישירות למרפאות הגוש .