על חרות מוסדות ועדות ביטחון עסקים הודעות שרותים לזכרם צור קשר
ועד אגודה
ועד מקומי
19/11/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 81 מיום 17.10.2017
+

נוכחים: יורם יפה – יו"ר, מיקי שוויקי, משה מכלין, שרה פינסקי, מרסלו רובין.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. מגרש כדורגל – מוזמן עמיעד סלטון.
 2. מתקן לאימון – משה מכלין.
 3. שיפוץ בית העם.
 4. הכנות לתקציב 2018.
 5. דו"ח יו"ר.

דיונים והחלטות:
 1. מגרש כדורגלמוזמן עמיעד סלטון .מגרש הכדורגל יהיה מוכן לפעילות בסוף שבוע הבא. ביום רביעי 25.10.2017 תתקיים העברת המגרש לידי מושב חרות.עבודות התקנת התאורה תסתיימנה בעוד מספר שבועות. לגבי הניקוז ממגרש הכדורגל דרך גן הילדים ועד לתעלה תתקיים פגישה בשבוע הבא עם מהנדס הניקוז , ס. יו"ר המועצהוהקבלן הזוכה.עבודות הניקוז עד ליציאה ממגרש הכדורגל הושלמו.עמיעד סלטון מציג את אופן הפעלת המגרש:
 2. הכנות לתקציב 2018.א. מחליטים לפנות ליו"ר הועדות להגיש בקשות תקציב.ב. תקציב בטחון יישאר כנראה במסגרת מצומצמת כמו בשנה הנוכחית בסך 350,000 ₪. על וועדת ביטחון להיערך בהתאם לתקציב הצפוי כרגע.
 3. דו"ח יו"ר: גן ילדים: יו"ר הועד שוחח עם יו"ר המועצה על המשך הבניה. מחליטים להזמין את יו"ר המועצה האזורית לישיבה הבאה כדי לדון בנושא.
  1. עמותת הספורט: 4 ימים בשבוע בין השעות 19.00- 16.00.
  2. מאמן הכדורגל דור סנדלר יפתח את שער המגרש בכל יום בו ישנה פעילות של העמותה בשעה16.00 וישאיר את שער המגרש פתוח עד שעה 22.00. בשעה זו הוא יגיע כדי לסגור השער.
  3. פעילות תושבי המושב – בשאר הימים והשעות: יש להירשם ולהזמין מגרש אצל עמיעד סלטון. בשלב הראשון ההרשמה היא לקבוצות תושבים ולא בודדים.
  4. יקבעו ימים ושעות בהם יוכלו תושבים לבוא ולשחק באופן חופשי.
  5. עמיעד יפיץ לכלל התושבים תקנון הפעלה למגרש.

 4. מתקן לאימון : מוצג ע"י משה מכלין. עקב דרישות חדשות לתו תקן ולרישוי ע"י מכון התקנים, מחליטים לבדוק אפשרויות נוספות.
 5. שיפוץ בית העם: החלטה:לפנות למשה בוקר וליניב יונה כדי שיגישו תכנית מפורטת ומתוקצבת עפ"י מסגרת התקציבשנקבעה בישיבה מס' 79.
 6. הכנות לתקציב 2018.
  א. מחליטים לפנות ליו"ר הועדות להגיש בקשות תקציב.
  ב. תקציב בטחון יישאר כנראה במסגרת מצומצמת כמו בשנה הנוכחית בסך 350,000 ₪. על וועדת ביטחון להיערך בהתאם לתקציב הצפוי כרגע.
 7. דו"ח יו"ר:
  גן ילדים: יו"ר הועד שוחח עם יו"ר המועצה על המשך הבניה. מחליטים להזמין את יו"ר המועצה האזורית לישיבה הבאה כדי לדון בנושא.

29/10/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 80 מיום 19.9.2017
+

נוכחים: יורם יפה – יו"ר, משה מכלין, מרסלו רובין, מיקי שוויקי טל עוזר.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. מאזן 2016 בהשתתפות רו"ח גריזים.
 2. מוזמן חיים בן חיים עפ"י בקשתו בעניין פינות גזם.
 3. פסולת גושית – עדכון.
 4. מגרש כדורגל – עדכון.
 5. תוכנית "מקומי" – תקשורת בין התושבים – המשך דיון.
 6. ארוע ב"גבעה" בשבוע שעבר.
 7. מתקן אימון – המשך מישיבת קודמת.

דיונים והחלטות:
 1. רו"ח גריזים הציג את מאזן 2016.
  רו"ח הועד המקומי אלעד גריזים הסביר את נתוני המאזן. נשאלו שאלות ע"י החברים. המאזן אושר ע"י הועד.
  סוכם: עפ"י דרישת מבקר הפנים של המועצה רו"ח גריזים יגיש המאזן הבא עד 30.4.2018 לאחר שיקבל הנתונים מהנח"ש עד 31.3.2018.

 2. חיים בן חיים הוזמן לישיבת ועד עפ"י בקשתו. חיים מציע להקים פינת גזם באזור אתר הפסולת הגושית שתשמש לגזם שייאסף במשך כל השבוע, כך ניתן יהיה לדעתו לשמור על נקיון הרחובות.
  בדיון עלה החשש, כי לנוכח ניסיון העבר האתר המוצע עלול להפוך למזבלה אזורית שקשה יהיה לשמור על ניקיונה. על מנת למצות את הבדיקה תעשה פנייה למועצה לבחינת איסוף גזם מיותר מעוד נקודות פינוי, וכמו כן לבחינת הגברת האכיפה.
  החלטה: ההצעה נדחית עד שתתקבל תשובת המועצה בנוגע להגדלת נקודות האיסוף, ו/או הגברת האכיפה.
 3. אתר פסולת גושית - עדכון:
  לאחר מספר שינויים בפתיחה האוטומטית של השערים, נראה שהאתר נשאר במצב סביר. הוחלט לבנות קיר בגובה 0.7 מר' בצד המזרחי של המעצרה, ודרך גישה משופעת והדוקה מהשערים עד למעצרה.
  נבחרה ההצעה הזולה יותר של יהודה טל לביצוע השינוי הנ"ל.
 4. מגרש כדורגל – עדכון. בשבוע הבא יונח הדשא הסינטטי. הוגשה תכנית להשלמת התאורה.
 5. תכנית "מקומי" – לתקשורת בין המזכירות והועדות ותושבים – המשך דיון .
  הוחלט לברר בישובים בהם התכנית כבר קיימת.
 6. אירוע ב"גבעה" בשבוע שעבר: באירוע השתמשו ברמקולים מעבר לשעות המוסכמות לשימוש ברמקולים.
  הוחלט לדרוש להבא מהתושבים שיאושר להם אירוע להפקיד צ'ק בטחון בסך 10,000 ₪ שייפרע אם תהייה חריגה מהכללים שנקבעו ועליהם חתם המבקש.
 7. מתקן אימון – המשך מישיבת קודמת - משה מכלין מציג סקיצה של המתקן. תוגשנה הצעות מחיר לישיבה הבאה.

15/10/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 76 מיום 13.6.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מיקי שוויקי, טל עוזר, משה מכלין, מרסלו רובין –
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. השתתפות בהוצאות נסיעה מד"בית בהשתתפות גלית יפה יו"ר ועדת נוער.
 2. גל הסמן – מדריך לנוער תיכון בהשתתפות גלית יפה – יו"ר ועדת נוער.
 3. סיירת הורים.
 4. המלצות ו. בטחון בעניין בקשות חברים בעקבות התקנת השערים החשמליים.
 5. השקעות מוניציפאליות בתקציב מ.א. לב השרון
 6. חגי כספי – דו"ח בטחון.
 7. דו"ח יו"ר.


דיונים והחלטות:
 1. השתתפות בהוצאות נסיעה מד"בית בהשתתפות גלית יפה יו"ר ועדת נוער.
  המשכורת של המד"בית משולמת ע"י המועצה. המשכורת נמוכה, ובמושבים אחרים משלימים את השכר או משתתפים בהוצאות נסיעה של המד"בית.
  החלטה:
  מחליטים לשלם למדבי"ת הוצאות נסיעה על סמך חשבוניות.
  התשלום החל מחודש מאי 2017, ההוצאה מתקציב נוער.
 2. מדריך לנוער תיכון בהשתתפות גלית יפה – יו"ר ועדת נוער.
  ממליצים להעסיק את תושב הכפר גל הסמן שסיים את המכינה הקדם צבאית ומתכונן להתגייס לצה"ל למשך חודש בקיץ לצורך הפעלת נוער תיכון.
  עלות 1,700 ₪ ברוטו.
  העסקתו תיעשה ע"י המועצה
  החלטה:
  מקבלים את המלצת ו. נוער ההוצאה מתקציב נוער.
 3. סיירת הורים:
  הוחלט לפנות פעם נוספת לתושבי המושב בבקשה להשתתף בסיירת הורים.
 4. הועד מאמץ המלצת ו. בטחון בעניין בקשות חברים בעקבות התקנת שערים חשמליים (מצו"ב).
 5. השקעות מוניציפאליות בתקציב המועצה אזורית:
  המועצה האזורית מקצה 150,000 ₪ לכל ישוב להשקעות מוניציפאליות בשנת 2017. ההשקעה יכולה להיעשות במספר תחומים עפ"י קביעת המועצה. הנושאים המועדפים ע"י הועד: מתקני ספורט, פינת מיחזור , שער חשמלי – בשער 18 וגשר להולכי רגל לתל מונד.
  לישיבה הבאה תובאנה הצעות מחיר לפרויקטים השונים.
 6. חגי כספי מוסר דו"ח על מצב הביטחון – באופן כללי מבחינת עבירות רכוש בתקופה האחרונה - שקט בחרות. כמות התנועה בתוך הישוב קטנה.
 7. דו"ח יו"ר:
  1. בית עם – הוגשו שתי הצעות מחיר משני אדריכלים.
   בשבועות הקרובים תתקיים פגישה של הצוות כדי לגבש דעה לגבי התקדמות.
  2. מגרש כדורגל- התקיימה פגישה עם ס. יו"ר המועצה האזורית, המהנדסים, קבלן, נציג החברה הכלכלית של מרכז השלטון המקומי ונציגי המושב.
   בשבוע הבא תחלנה העבודות.

15/10/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 77 מיום 11.7.2016
+

נוכחים: יורם יפה – יו"ר, מיקי שוויקי , מרסלו רובין, מכלין משה. מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. בקשה להשתתפות נסיעת תלמידי ביה"ס לפולין.
 2. אתר פסולת גושית
 3. דווח בטחון – מוזמן הרב"ש חגי כספי.
 4. גשר להולכי רגל מעל נחל חרות לכיוון תל מונד.
 5. התקנת מקרן, ומערכת רמקולים בבית החבר.
 6. דו"ח יו"ר.

דיונים והחלטות:
 1. התקבלה בקשה מהמועצה האזורית ומקרית חינוך "דרור" להשתתפות בסך 1,000 ₪ לנסיעה לפולין של בני נוער.
  מחליטים לבדוק במועצה את ההוצאות של הנסיעה ואת היקף התמיכה ממוסדות שונים, ואם אכן התמיכה מועברת לזכאים שנקבעו עפ"י קריטריונים ציבוריים.
 2. אתר פסולת גושית: האתר פונה בשבוע שעבר, התקיים דיון בהשתתפות מתקין השער החשמלי.
  החלטות: א. סגירת האתר, השער יפתח באמצעות טלפון אך ורק לתושבי המושב.
  ב. יש להוסיף מצלמה שתכסה את הדרך הצמודה לאתר .
  ג. תיבדק האפשרות לפתוח אך ורק כנף אחת של השער.
 3. בטחון: חגי העביר דיווח על אירועים במושב ובמועצה בתקופה האחרונה.
 4. גשר להולכי רגל מעל נחל חרות לכוון תל מונד:
  גיל טודרס הכין סקיצה והערכת מחיר לגבי הגשר. הערכת המחיר כ – 100,000 ₪ .
  הועד מודה לגיל על עבודתו, ומחליט לפנות למועצה האזורית ולמועצה המקומית תל מונד על מנת שאלו ישתתפו בהשקעה.
 5. התקבלה הצעה להתקנת מקרן קבוע ובמערכת רמקולים בבית החבר בעלות של כ – 11,000 ₪. המפרט גובש בעזרת נחמיה חסיד, רחל גינת ושרה פינסקי.
  מחליטים לקבל הצעת מחיר נוספת.
 6. דו"ח יו"ר:
  א. הוחל בעבודות להקמת מגרש הכדורגל. הביצוע ע"י המועצה האזורית.
  ב . גן ילדים חדש: העבודות הופסקו עם גמר השלד. נשלח מכתב ליו"ר המועצה האזורית והתקיימה איתו שיחה. המועצה מבטיחה להמשיך את העבודות בקרוב. ישלח מכתב למועצה בו יובהר הצורך הדחוף בהפעלת הגן כדי לשחרר את מבנה הגן הקיים לקבוצות הנוער ההולכות וגדלות.

15/10/2017
ישיבת וועד מקומי מספר 78 מיום 25.07.17
+

נוכחים: יורם יפה-יו"ר, טל עוזר, שרה פינסקי, משה מכלין, מרסלו רובין.
מיכה זהר- מזכיר.
סדר היום

 1. השתתפות בהוצאות נסיעת תלמידים לפולין.
 2. אתר פסולת גושית-דווח.
 3. מוזמנת וועדת קהילה תומכת.
 4. פניית וועד משמרת בעניין הפעילות בבית אריזה חרמש לשעבר.
 5. רכישת מערכת רמקולים לבית החבר –המשך מישיבה קודמת.

דיונים והחלטות
 1. השתתפות בהוצאות נסיעה לפולין- בקשה להשתתפות הוועד ב-1000 ₪ עבור תלמידים נזקקים: הובהר כי 14 מושבים מתוך 18 מושבי המועצה הביעו הסכמתם להשתתף בהוצאה, ישנם 30 תלמידים מתוך 200 המבקשים לנסוע שהם בקריטריונים של זכאים לתמיכה, סך התמיכה 35000 ₪.
  החלטה: הוועד מחליט להשתתף בתרומה בעלות של 1000 ₪.
 2. אתר פסולת גושית- מחר יותקן שער חשמלי שיאפשר פתיחת שער רק ע"י תושבי המושב.
  דווח על קנסות שנתנו ע"י פקח המועצה לתושבים שהשליכו פסולת שלא בהתאם לכללים.
 3. וועדת קהילה תומכת:- איה גיא, רחל גינת, שוש זמיר ושרה פינסקי. הוועדה עוסקת בשלושה תחומים:
  א. קשישים בני 80 ומעלה.
  ב. התייחסות לאבלים במושב בזמן ה"שבעה".
  ג. התייחסות ליולדת ועזרה- עדיין בהתארגנות בהנחייתה של נעמה אילון.
  ד. עזרה לקשישים: כ-30 בתים בהם יש קשיש, מבקרים בביתם פעמיים בשנה לקראת ראש השנה ופסח ומגישים שי צנוע, הביקור גם לתושבי חרות הוותיקים הנמצאים במוסדות מחוץ למושב.
  ה. עזרה למשפחה ב"שבעה": מציעים לרכוש "ערכת שבעה" לאבלים היושבים במושב גם אם הנפטר הוא תושב חוץ אך קרוב מסדר ראשון של תושב המושב.
  הוועד מעריך ומודה לחברות וועדת קהילה תומכת על עבודתן ותרומתן הגדולה לקהילת המושב.
  החלטה:
  א. לפרסם באינטרנט של המושב על כל נפטר מהמושב כולל קרוב מסדר ראשון של תושב המושב כאשר הנפטר לא התגורר במושב.
  ב. מאשרים רכישת "ערכת שבעה" בסך עד 250 ₪ שתוגש למי שיושב "שבעה" בתחומי המושב גם אם הנפטר איננו תושב המושב אך הוא קרוב מסדר ראשון של תושב המושב.
 4. בית אריזה חרמ"ש לשעבר:
  התקבל מכתב מוועד מקומי משמרת המופנה ליו"ר המועצה האזורית לפיו המועצה מתבקשת לנקוט צעדים בעניין הפעלת המקום ע"י היזמים.
  החלטה: וועד מקומי חרות יפנה גם הוא ליו"ר המועצה בדרישה דומה.
 5. רכישת מערכת רמקולים לבית החבר, המשך מישיבה קודמת- לאחר שהוגשה הצעה נוספת הוחלט לרכוש המערכת בעלות של כ- 11000 ₪ כולל מע"מ וכולל מקרן קבוע.
  מחצית מהסכום מחשבון תרומות בית הכנסת ומחצית מתקציב וועד מקומי.

15/10/2017
ישיבת וועד מקומי מספר 79 מיום 05.09.17
+

נוכחים: יורם יפה-יו"ר, טל עוזר, שרה פינסקי, משה מכלין, מרסלו רובין, מיקי שווקי
מיכה זהר- מזכיר.
סדר היום

 1. טיוטת דוח מבקר המועצה.
 2. בקשת ורד דקל לחולצות בר מצווה.
 3. דוח ועדת ביטחון. מוזמן חגי כספי.
 4. גשר להולכי רגל-נחל חרות.
 5. מגרש כדורגל-דווח.
 6. בניית גן ילדים-דווח.
 7. שיפוץ בית העם בהשתתפות: שלומית רובין, מושיק בוקר ויונה יניב.
 8. הקמת מתקן אימון.
 9. הקמת שדה תעופה באזור.

דיונים והחלטות
 1. הוצגה בפני חברי הועד טיוטת דוח מבקר המועצה שבדק השנה את פעולות הועד המקומי חרות במסגרת בדיקותיו השגרתיות. הדוח נשלח לחברי הועד מספר ימים לפני הישיבה.
  תגובת הועד בכתב תינתן לאחר קבלת התייחסות בכתב ממנהל החשבונות לגבי הסעיפים הנוגעים אליו.
 2. בקשת ורד דקל לחולצות בר מצווה לילדי הבר מצווה כפי שהוחלט בשנה שעברה.
  החלטה: מאשרים בקשת ורד לחולצות ל-34 ילדי הבר מצווה השנה.
 3. דוח ועדת ביטחון- מוזמן חגי כספי. חגי מדווח שלא היו אירועי ביטחון בתקופה האחרונה.
 4. גשר להולכי רגל נחל חרות - דווח: התקיימה פגישה בין מזכיר המושב לבין מזכיר המועצה המקומית תל מונד ומהנדס המועצה תל מונד, המועצה מוכנה להשתתף בבניית הגשר בתנאי שהגשר אכן בתחום שטח השיפוט שלה. נערכה מדידהואכן שטח הגשר המיועד נמצא כולו בתחום שטח השיפוט של תל מונד. מפת המדידה הועברה למזכיר המועצה המקומית ומחכים לפגישה עימו כדי להמשיך בתהליך.
 5. מגרש כדורגל-דווח: בחודש הקרוב יונח הדשא הסינטטי במגרש, יוקמו עמודי התאורה כך שעד סוף החודש המגרש יהיה מוכן לשימוש. התקיימה פגישה בין נציגי המושב ליו"ר עמותת הספורט, ליד המועצה האזורית לב השרון. גובשה הצעה להפעלת המגרש, כולל מינוי אדם שיהיה אחראי על התחזוקה כולל פתיחה וסגירה של שערי המגרש.
 6. בניית גן ילדים-דווח: על פי הודעת המועצה הגן החדש אמור להיפתח לאחר חופשת חנוכה. הוועד פונה למועצה בבקשה כי ילדי גן אחד משני הגנים המופעלים היום יעברו לגן החדש וכך יתפנה מבנה אחד לטובת נוער המושב.
 7. שיפוץ בית העם- הצוות הכולל את שלומית רובין, מושיק בוקר, יניב יונה ואסף גיא (לא יכול היה להגיע לישיבה). הוצגה תוכנית פעולה לשיפוץ , כולל עלות משוערת לשלב הראשון.
  התוכנית כוללת:
  1. בטיחות-חיזוק העמודים.
  2. איטום.
  3. טיח- כולל קילוף כל המבנה וטיוח מחדש.
  4. רצפה-שלוש אפשרויות: א. תיקון הקיים, ב. מיתון השיפוע, ג. יצירת שני משטחים בשני גבהים שונים.
  5. חשמל בסיסי.
  6. שירותים.
  7. מזגנים.
  8. מסגרות וצבע.
  הצעות לוועד: להתקשר עם אדריכל שיתכנן תכנון סופי לביצוע. עלות משוערת של ביצוע תכנית סופית. שני אדריכלים הגישו הצעת מחיר לעבודתם בסכום של 40.000 ₪. יניב יונה הביא הצעת מחיר לעבודת אדריכל בסכום של 15.000 ₪.
  החלטה: א. תובא בפני הוועד בישיבה הבאה הצעה להעסקת אדריכל.
  ב. יניב ומושיק יבדקו את נושא הפתחים ותכולת עבודה בשתי מדרגות עלות:
  1. 200,000 ₪, 2. 500,000 ₪.
 8. מתקן אימון: משה מכלין מציג אפשרות לבניית מתקן לאימון ספורט צמוד לגן השעשועים הקיים בעלות של כ- 60.000 ₪. המימון למתקן מתוך הקצבת המועצה האזורית לכל ישוב בסך 150.000 ₪.
  החלטה: להביא הצעות מפורטות.
 9. הקמת שדה תעופה באזור: מרסלו, נציג הוועד המקומי בוועד הפעולה שהוקם במועצה, מדווח על הפעולות למניעת הקמת שדה תעופה באזור. ב-25.09.17 תתקבל ההחלטהבמישור הארצי לגבי מיקום שדה התעופה. הנחיות לפעילות ציבורית יינתנו לאחר דיונים בוועד הפעולה.

07/06/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 75 מיום 16.5.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מיקי שוויקי, שרה פינסקי משה מכלין, מרסלו רובין – הגיע בסוף הישיבה.
מיכה זהר – מזכיר.

סדר יום:

 1. אתר פסולת גושית.
 2. הסכם מתוקן עם המועצה האזורית – מגרש כדורגל..
 3. בקשה לכנס מתמידי"ם.

דיונים והחלטות:
 1. אתר פסולת גושית:
  האתר לא מפונה זמן רב, הוועד מבקש מהמועצה לפנות את האתר בהקדם (בהתאם למחויבות המועצה).
  המושב יעביר את פענוח המצלמה ישירות לפקח המועצה.
  המועצה מבקשת מהמושב לנעול את השערים ולהפעילו ע"י טלפון סלולרי, עלות שער כנ"ל הינה כ 6000 ₪, תיבדק המשמעות הטכנית להפעלתו (על מנת שהשער לא יתקע והמנוע יישרף) .
 2. הוצג בפני הועד חוזה מתוקן עם המועצה האזורית להפעלת מגרש כדורגל. קיימים עדיין סעיפים שאינם מקובלים על הוועד. תזומן פגישה נוספת במועצה כדי לדון על פרטי החוזה.
 3. מש"ק לב השרון במשמר הגבול פנה בבקשה לקיים בבית החבר כנס שמטרתו גיוס מתנדבים חדשים למתמידי"ם.
  החלטה:
  לקיים את הכנס בבית החבר ולפרסם לתושבים כדי לשכנעם לבוא לכנס.

ביטחון
נוער
תרבות
08/12/2017
19/12 מועדון כפר-הס: ראש המרכז של ההסברה הישראלית
+

ביום שני ה-18/12/2017 יתארח אצלנו מר דוד הרמלין ראש המרכז של ההסברה הישראלית בעולם
ראש סגל-המרצים במכון להכשרת סוכני-הסברה ישראלים וכמרצה מבוקש בנושא, הוא סוקר עבור קהלים מגוונים חיצוניים את האנטישמיות החדשה בכסות של אנטי-ישראליות ואנטי-ציונות; ומלמד את שיטותיו הייחודיות להתמודד עמה - פרי ניסיונו האישי העשיר כמומחה מן המעלה הראשונה בהיבט הרעיוניים והמעשיים של תחום זה.

המקום-בית התרבות בכפר הס
קפה ומאפה 18.30
תחילת הרצאה 19.00

08/12/2017
25/12 מועדון חרות: דפנה אוריה
+

דפנה אוריה היא מרצה בכירה להסטוריה.
זהו ביקורה השני אצלנו להרצאה, שאחריה השאירה טעם גדול של עוד..הפעם נחשף לימי בית שני, למלחמות בין המתיוונים לחשמונאים, הדתיים והחילונים וניווכח שלא המצאנו שום דבר.
המקום: חרות
התאריך: יום שני,ה-25 לדצמבר
קפה וסימפטיה : 18.30
תחילת ההרצאה: 19.00


03/12/2017
22/1 מועדון חרות: צבי פלג - המוציא לחם מן הגנים
+

ד"ר צבי פלג, בן חרות , בנם של מוטקה פלג ואייקה ז "ל, הוא חוקר במכון וייצמן במחלקה למדעי המזון והתזונה.
את מחקריו הוא מגדיר: "המוציא לחם מן הגנים".
נפגוש אותו בהרצאה על עבודתו זו.

המקום: מועדון חרות
התאריך: יום שני, ה-11 לדצמבר
קפה וחברותא: 18.30
שעת ההרצאה : 1900

גינון, נוי וסביבה
דיור
עבודה
מסחרי
בריכה
תרבות, מסורת ישראל דת
02/12/2017
2/1 בבית החבר: תור הזהב של יהדות ספרד
+

2.1.18 19:30 אבשלום קאפח על תור הזהב של יהדות ספרד
אבשלום קאפח ארכיאולוג, עוסק בהסטוריה של ארץ ישראל ובחקר הדתות המונותיסטיות,
מרצה במכון אבשלום, במכללת אונו ובאסכולות.
ההרצאה תתקיים ביום שלישי 2.1.2018 בשעה 19.30 בבית החבר.

ספורט
קהילה