על חרות מוסדות ועדות ביטחון עסקים הודעות שרותים לזכרם צור קשר
ועד אגודה
ועד מקומי
19/05/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 74 מיום 18.4.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, טל עוזר, מיקי שוויקי, מרסלו רובין, שרה פינסקי.
מיכה זהר – מזכיר.

סדר יום:

 1. פניית בן תורה לחניה בחתונת בתם.
 2. שמירה – תשובת האגודה לבקשת הועד המקומי – מוזמן נחמיה חסיד יו"ר ו.בטחון.
 3. מגרש כדורגל – דווח בהשתתפות גבי גולן – יו"ר העמותה לספורט מועצה אזורית.
 4. הנצחה במושב בהשתתפות נחמיה חסיד ושרון בן ארי.
 5. משחק כדורסל לזכרו של יוסי מאור ז"ל.
 6. גשר להולכי רגל – נחל חרות בכניסה למושב מכוון תל מונד.

דיונים והחלטות:
 1. לטובת חתונת ביתם, פנתה משפחת בן תורה לוועד בבקשה לאשר את סגירת רחוב הצבעוני ליד ביתם, סגירת שער היציאה מהמושב (שער 18) בשעות אחה"צ, ושימוש בשצ"פ מול ריטוב כמגרש חניה. החתונה תיערך ביום חמישי 18.5.2017
  החלטה:
  מאשרים בקשתם לשימוש במגרש החניה וסגירת שער היציאה אחה"צ.
  לגבי סגירת הרחובות, לוועד המקומי אין התנגדות, ובתנאי שהסגירה תתואם ותאושר ע"י השכנים (באחריות המשפחה).
 2. תקציב שמירה - המשך מישיבה קודמת בהשתתפות נחמיה חסיד – יו"ר ו. בטחון.
  עקב הקטנת תקציב ההכנסות עפ"י דרישת משרד הפנים, העביר הוועד המקומי, עפ"י המלצת וועדת ביטחון, בקשה לאגודה להשתתף בתקציב הביטחון.
  הבקשה להשתתפות בתקציב נובעת מפעילות הרב"ש בשטחים החקלאיים. האגודה השיבה בשלילה לבקשת הועד המקומי.
  מחליטים להשאיר תקציב ההוצאות כפי שאושר בישיבה הקודמת (כולל הקיצוצים שהוצעו ע"י וועדת ביטחון), ולקיים דיון נוסף במחצית השנייה של השנה.
 3. מגרש כדורגל- דיווח בהשתתפות גבי גולן יו"ר עמותת הספורט במועצה האזורית.
  נבחר קבלן לביצוע העבודות, מחכים לאישור סופי ממשרד הפנים לגבי התב"ר (פורמלי בלבד).
  לגבי ההסכם בין המושב למועצה מבקשים, לפני חתימה, תיערך פגישה עם ס. יו"ר המועצה.
 4. הנצחה במושב בהשתתפות נחמיה חסיד ושרון בן ארי.
  החברים הביעו את דעתם לגבי הנצחה לתושבים שהלכו לעולמם והקדישו מזמנם לפעילות ציבורית משמעותית. כמו כן הועלתה האפשרות להוקרה לתושבים פעילים עוד בימי חייהם.
  הדיון הינו דיון עקרוני ורגיש. במשך שנים נוהגים בחרות שלא להנציח את תושבי המושב למעט חללי צה"ל ו/או על לוח זיכרון בבית הכנסת.
  החלטה: הוועד מחליט לא לשנות את הנוהג המקובל.
 5. משחק כדורסל כהוקרה ליוסי מאור ז"ל.
  הועד נענה לבקשת המשפחה וחברים, לקיים משחק כדורסל לזכרו של יוסי מאור ז"ל.
  האירוע יתקיים ביום שישי 16.6.2017 בשעות אחה"צ. ארגון האירוע נעשה ע"י המשפחה.
 6. גשר להולכי רגל על נחל חרות בכניסה למושב מכיוון תל–מונד. קיימת הסכמה עקרונית של תל מונד להשתתפות בהקמת הגשר.
  לבקשת המזכיר, תושב המושב גיל טודרס, מכין סקיצה לגשר והערכת עלויות.
  לאחר קבלת התוכניות תיעשה פנייה לגורמים הרלוונטיים.

21/04/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 73 מיום 21.3.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מיקי שוויקי, שרה פינסקי, מרסלו רובין מכלין משה.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. פגישה עם מבקר המועצה.
 2. בטחון- מוזמנים יו"ר ועדת בטחון נחמיה חסיד והרב"ש חגי כספי.
 3. בקשת איריס חסיד לטפל בדרך הגישה למגרש החניה בחצר ביתה.
 4. הצעת איציק צברי לסידור תאורה באזור האנדרטה.
 5. חתונת פרדו בגבעה.
 6. דו"ח יו"ר: בית העם.


דיונים והחלטות:
 1. פגישה עם מבקר פנים של המועצה:
  המבקר משה שטיגליץ הופיע בפני הועד. עפ"י סדר עבודתו תיבדק השנה פעילות ועד מקומי חרות. הבדיקה של המבקר היא ברמה התהליכית ייבדקו פרוטוקולים, נהלי עבודה, ומאזני בוחן. הועד המקומי מברך על הבדיקה.
 2. בטחון: נחמיה חסיד יו"ר ועדת בטחון חגי כספי רב"ש, הציגו בפני הועד את פרוטוקול ועדת בטחון (מצו"ב)
  א. תקציב 2017 עקב השינוי בשיטת גביית אגרת השמירה קטן תקציב הכנסות של הביטחון מ 402,000 ₪ ל – 350,000 ₪. ובהמשך החלטת הועד מהישיבה הקודמת על הפחתת שעת שמירה אחת ממליצה ועדת בטחון:
  א. לדחות את ביצוע שני השערים.
  ב. לפנות לאגודה החקלאית שתשתתף בחלק מעלות הביטחון משום שההוצאות הביטחון כוללות גם את השטחים החקלאיים.
  ג. פניה למועצה האזורית לבטל הפטור לבני 70 ומעלה , פטור הגורע כ – 30,000 ₪ מתקציב הכנסות של הביטחון.
  החלטת הועד:
  א. לפנות לאגודה החקלאית להשתתפות.
  ב. שערים: להמשיך את התכנון אך לדחות את הביצוע לשנה הבאה.
  ג. פטור לבני 70 ומעלה: ייעשה בירור מול המועצה. יצוין כי בהצעת חוק העזר החדש של המועצה הנמצאת לפני אישור משרד הפנים הפטור הזה איננו קיים ממילא.
  ד. בקשת גבי גולן להתקין בפרדסו שרשרות שימנעו אפשרות לעקיפת שער 6 דרך פרדסו. וועדת ביטחון ממליצה להקים סוללות עפר , כפי שנעשה עד היום ברוב המקומות. נציין כי אין יכולת תקציבית לממן הוצאה זו בעבור כל המקומות בהם יש בעיה דומה.
  החלטת הועד: מאמצים המלצת ו. בטחון.
 3. איריס חסיד מבקשת לטפל בדרך למגרש החניה בחצר ביתה מרח' האתרוג . הדרך משמשת את הורי הילדים המביאים את ילדיהם לגן הפרטי בחצר ביתה.
  עלות ההוצאה כ – 1,800 ₪.
  החלטה:
  הבקשה נדחית. למשק חסיד קיימת כניסת רכבים, ובנוסף מדובר בדרך חקלאית שמטרתה לשרת כלים חקלאיים, כפי שנהוג בשאר העסקים במושב.
 4. הוגשה הצעת מחיר ע"י החשמלאי איציק צברי לעבודת באזור האנדרטה שמטרתן הורדת חוטי החשמל והכנסתם לצינור תת קרקעי. סה"כ ההצעה 8,190 ₪ כולל מ.ע.מ. ההצעה כוללת פרוק רצוף המדרכה, חפירה, והחזרת הריצוף למקומו והנחת כבלי החשמל לצינור תת קרקעי.
  הועד מחליט לקבל הצעה נפרדת לעבודות התשתית ולעבודת החשמל. בעבודות התשתית לכלול הנחת צינור עיוור נוסף, ובעבודות החשמל לכלול גם שיפור התאורה ברחבת הזיכרון.
 5. חתונת פרדו בגבעה: משפחת פרדו מבקשת לערוך חתונה לבנם ב"גבעה" ביום חמישי 14.9.2017. הועד מאשר הבקשה בתנאים הבאים:
  א. לקיים את הכללים אותם קבלו
  ב. לדאוג לניקיון המקום ביום שישי לאחר האירוע.
  (בשבת יתקיים במקום אירוע "אירלנד בגבעה").
  ג. לשלם דמי השימוש לפני האירוע.
  ד. להציג בפני המזכיר פוליסת בטוח ליום האירוע ובה מופיע הועד המקומי כמוטב.
 6. דו"ח יו"ר: צוות בית העם התכנס ודן בקידום פרויקט שיפוץ בית העם. הוחלט לקבל הצעות מחיר ממספר אדריכלים לתכנון אדריכלי ולקבלת תכניות עבודה.

20/03/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 71 מיום 21.2.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מיקי שווקי, מרסלו רובין, מכלין משה.
מיכה זהר – מזכיר.

סדר יום:

 1. שינוי חיוב אגרת שמירה.
 2. פינת מחזור חדשה.
 3. חולצות לבני המצווה.
 4. בקשת איריס חסיד לטיפוח בריכת המים ליד בית גורן שרה.
 5. מגרש כדורגל.
 6. שער 18.
 7. תכנית גני ילדים מעודכנת.
 8. אנדרטה.
 9. צעדת לב השרון.

דיונים והחלטות
 1. שינוי חיוב אגרת שמירה: מכיוון שחוק העזר של המועצה עדיין לא אושר ע"י משרד הפנים, נתקבלה ההנחיה הבאה מהמועצה האזורית, לגבי שיטת חיוב אגרת השמירה עבור 2017:
  כל נכס ישלם את הנמוך מבין שתי האפשרויות:
  - תשלום עפ"י בתי אב - 1320 ₪ לשנה
  או לפי מ"ר בנוי - 8.33 ₪ ל מ"ר לשנה.
  בית אב בו תושב בן 70 ומעלה יהיה פטור מתשלום אגרת שמירה.
  עפ"י חישוב שעשה מנהל החשבונות: בית שגודלו מתחת ל 158 מ"ר ישלם עפ"י מ"ר, ובית שגודלו מעל ל 158 מ"ר ישלם עפ"י בתי אב.
  סה"כ ההכנסה הצפויה תהיה 350,000 ₪, הפחתה של 52,000 ₪ יחסית לסעיף הכנסות בתקציב בטחון.
  הוטל על ועדת בטחון להציע אפשרויות להפחתת סעיף ההוצאה בהתאם להכנסות. בחינת האפשרויות תכלול גם בדיקת הקטנת שעות השמירה בכל לילה ו/או אפשרויות אחרות.
  במידה ובמהלך השנה יאושר חוק העזר, תשונה שיטת החיוב להיות עפ"י מ"ר עבור כלל התושבים.
 2. פינת מיחזור חדשה : הועד מאשרר את החלטתו להקים פינת המיחזור צמוד לגדר בריכת השחייה, כפי שאישרה האגודה.
  ההצעה הזולה היא: תשתית מאבן משתלבת , תיבדק שוב עלות של תשתית אספלט.
 3. חולצות לבני המצווה: מחליטים להשתתף בקניית חולצות עם סמל המושב כשי לילדי המצווה בסך 20 ₪ לילד.
 4. איריס חסיד מבקשת לטפח בעזרת ילדי הגן שלה את אזור בריכות ליד בית שרה גורן. הועד מפנה הבקשה להנהלת האגודה.
 5. מגרש הכדורגל : לקראת סיכום והוצאת המכרז, עלות משוערת כ 600,000 ₪ החלוקה הבאה:
  המועצה האזורית : 250,000 ₪, הועד המקומי 250,000 ₪, הטוטו 100,000 ₪.
  החלטה: הועד מאשר ההשקעה במגרש הכדורגל בסך 250,000 ₪ בשנת 2017.
  הועבר למועצה חוזה מתוקן בין הועד והמועצה האזורית , המסדיר את השימוש במגרש.
 6. שער 18: בגלל הקשים בביצוע ההחלטה לפתוח השער ב 09.00 בבוקר, מחליטים לבחון דרכים אחרות כדי להתגבר על קושי זה.
 7. תכנית גני ילדים מעודכנת: הוגשה תכנית מעודכנת לקראת ביצוע.
  מעבירים את התוכנות לשלומית רובין ואסף גיא לטובת חוות דעת ואישור אדריכלי של התוכנית.
 8. אנדרטה: מחליטים לקבל את המלצת שלומית רובין ואסף גיא שבשלב זה אין צורך בשיפוץ האנדרטה.
 9. צעדת לב השרון: דווח לועד על צעדת לב השרון שתעבור בשטחי המושב. הועד מברך את המארגנים. הוועד מדגיש את אחריות המארגנים לנושא התנועה ושמירה על הסדר והניקיון.

09/01/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 68 מיום 6.12.2016
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, , משה מכלין, שרה פינסקי, טל עוזר.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. הצעת תקציב בטחון 2017 ושעות סגירת שערים – מוזמן נחמיה חסיד יו"ר ו. בטחון.
 2. משטח לפינת מיחזור חדשה.
 3. תקציב 2017.

דיונים והחלטות
 1. תקציב 2017:
  נחמיה חסיד – יו"ר ו. בטחון מציג את הצעת התקציב לביטחון לשנת 2017 -
  סה"כ הבקשה 402,000 ₪ . לאחר דין ודברים בין המועצה לבין משרד הפנים, הגבייה תמשיך להיות עפ"י בית אב.
  החלטה: מאשרים בקשת ו. בטחון לתקציב 2017. מחליטים שלא לבצע בתחילת השנה את כל ההשקעות המתוכננות (שערים וסיב אופטי למצלמות) כמו כן מחליט הועד שכל הוצאה מעל 1,000 ₪ שרכז הביטחון מבקש לבצע חייבת לקבל אישור ו. בטחון.
  סגירת שערים:
  מחליטים לסגור ל 24 שעות את שערי הביטחון הבאים:
  א. שער 6 – שער חשמל – רח' הפרדס.
  ב. שער מס' 9 (משפחת סייר) רח' דרך ההרחבה – שער חשמלי.
  ג. שער מס' 10 (תחנת דלק) – שער חשמלי.
  ד. שער מס' 17 רח' הצבר – שער חשמלי.
  כמו כן ייסגר עד השעה 09.00 בבוקר שער ידני ליד גל חרות.
  השערים יסגרו החל מיום א' הקרוב 11.12.2016.
 2. פינת מיחזור חדשה- משטח:
  התקבלו הצעות ל 3 אפשרויות ריצוף :
  א.בטון – 51,000 כולל מ.ע.מ.
  ב. אספלט – 44,000 ₪ כולל מ.ע.מ.
  ג. אבנים משתלבות 29,000 ₪ כולל מ.ע.מ.
  טל עוזר יבדוק תוך מספר ימים הצעות נוספות לאחר מכן תתקבל החלטה טלפונית.

 3. תקציב 2017 – משה מכלין מציג את בקשות הועדות.
  נידונו בקשת הועדות למעט בקשת שוש מורן ל 30,000 ₪ לעומת 12000 ₪ בשנת 2016, משום שהבקשה לא מפורטת. הועד מבקש משוש שתפרט, מה כלול בבקשה. עד אז לא תשתנה מסגרת התקציב לעומת 2016.
  וועדת תרבות ביקשה להוסיף לתקציב 6,800 ₪ עבור חזרות המקהלה לקראת החגים.
  הוצגה רשימה של השקעות אופציונאליות.
  התקציב המוצע יועבר לתגובה של ראשי הוועדות. הוועד ידון על השקעות בישיבה הבאה.
  פירוט בקשות הועדות שאושרו:
  בטחון 402,000 ₪.
  גינון 221,000 ₪.
  נוער 100,000 ₪. מתקציב הועד.
  תרבות 100,000 ₪
  גבעה 8,000 ₪.
  קשישים 12,000 ₪.
  דת ו. תמי"ד 15,000 ₪. מתקציב הועד.
  ספריה 13,000 ₪.
  מקהלה 10,000 ₪ מתקציב הוועד.
  ספורט 5000 ₪ מתקציב הוועד.

09/01/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 69 מיום 20.12.2016
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מרסלו רובין, שרה פינסקי, מיקי שוויקי. מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. תקציב 2017-המשך דיון.
 2. דוח מזכיר.

דיונים והחלטות
 1. תקציב 2017:
  בישיבה קודמת נקבע תקציב הוועדות.
  עלו שאלות לגבי סעיפי טיאוט ואחזקת מבנים – תכנון 2016 מול ביצוע.
  התקיים דיון לגבי סעיפים שונים בתקציב.
  החלטות: יש לקבל תגובת ראשי הוועדות לתקציב המאושר.
  יש להביא נתונים מדויקים של תכנון מול ביצוע תקציב 2016.
  מיכה התבקש להכין את החלקים "הקשיחים" בתקציבי טיאוט רחובות ואחזקת מבנים (לדוגמא משכורת עלי, עבודת בובקט וכו'), על מנת שנוכל להחליט על גובה התקציב הנוסף שיאושר לטובת סעיפים אלו (לדוגמא משכורת מופלח, תגבור פינוי גזם וכו')
  בישיבה הבאה ייערך סיכום סופי של התקציב לאחר שיובאו הנתונים.

 2. דוח מזכיר-
  א. התקבלו 48.000 ₪ מהמועצה האזורית מתוך 80000 ₪ שהוקצו לכל ישוב. יתרת הסכום שימשה את המועצה בהקמת 9 במפרים ברחבי המושב.
  ב. התקבל מכתב ממשרד הפנים ובו דחייה של בקשת המושב לאישור גביית ארנונה מעסקים במושב.
  ג. מגרש כדורגל- התקיימה פגישה בין המזכיר ליו"ר העמותה לספורט ליד המועצה האזורית וסוכם: 1. יו"ר העמותה ייצור קשר עם סגן יו"ר המועצה כדי לסכם את ההסכם בין המושב למועצה בעניין השימוש במגרש הכדורגל. 2. יו"ר העמותה יסכם עם המהנדס חזי צ'צ'יק את הסכום ברשימת הכמויות עבור דשא סינטטי.

25/12/2016
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 65 מיום 20.09.16
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, שרה פינסקי, מיקי שוויקי, משה מכלין, מרסלו רובין.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. פינת מחזור ליד בית החבר.
 2. בקשת חיים מגן לביטול חניה כדי לאפשר כניסה לחצר לדיירים- דיון חוזר.
 3. סיכום פגישה-"שוק רעיונות".
 4. דווח-חדר מתמידים.
 5. דווח- מגרש כדורגל-המשך מישיבה קודמת.

דיונים והחלטות
 1. פינת מחזור ליד בית החבר: מחליטים- לאשרר את ההחלטה להזיז את פינת המחזור הנמצאת ליד בית החבר למקום שהוועדה הכוללת את שרה פינסקי, אסף גיא ושלומית רובין, לאזור חניית הבריכה בתאום עם הנהלת האגודה.
 2. בקשת חיים מגן לביטול חניה כדי לאפשר כניסה לחצר- דיון חוזר: חיים שב ומבקש לדון בנושא. בהחלטה קודמת חיים התבקש לבקש אישור מהשכנים, חיים טוען שהכניסה לחצר מכיוון מנחם רייך איננה יכולה לשמש את הדיירים לבית הנמצא בצד השני של החצר ליד משק טלמון, אם יבטלו את החניה ויאפשרו כניסה לחצר, שתי מכוניות הדיירים תחנינה בחצר ולא תתפושנה שני מקומות חניה ציבורית ליד החצר.
  החלטה: לכל חצר משק ישנה כניסה אחת לכן אין הוועד מוצא לנכון לשנות את החלטתו הקודמת.
 3. במוצאי שבת האחרונה התקיים מפגש בו הועלו רעיונות שונים בנושאים שונים הקשורים לחיי הקהילה במושב.הוקמו 4 קבוצות חשיבה בנושאים הבאים:
  1. קהילה: כיום ישנה פעילות לגילאים עד גיל 18 ומעל 60 לדור הביניים, חסרה פעילות מאורגנת, יש צורך לייצור פעילות לגיל הביניים. הוקם צוות שיעבוד תחת וועדת תרבות שיכין פעילות כזאת אחת לחודש.
  2. ספורט:
   1) יש צורך להקים מסלול להליכה הכולל סימונים על שבילים.
   2) פעילות בניווט ויש צורך להקים מתקנים קלים TRX וכ'ו ולהעתיק את מודל הסקציה להליכה וריצה בעזרת מאמן.
  3. נוער:
   1) יש צורך לשלב בני נוער שאינם מדריכים בפעילות למען הנוער.
   2) לייצר הרכבים מוסיקליים שונים.
  4. תשתיות: יש לטפל בגשר על נחל חרות בכניסה מתל מונד כדי לאפשר לצועדים לצעוד בבטחה על הגשר.

 4. חדר מתמידים - הוחל בשיפוץ חדרי המוסיקה הנוכחיים: מחסן גנרטור לשעבר וחדר תופים ולהפכם לחדרי מתמידים. חדר המתמידים הנוכחי במרתף הצרכנייה יהפוך לחדר מוסיקה בו ילמדו בימים מסוימים פסנתר ובימים אחרים תופים. השיפוץ נעשה מתקציב חיצוני (משמר הגבול) ובתיאום עם יפה גמליאל- רכזת מוסיקה במועצה אזורית האחראית למרכז המוסיקה.
 5. דווח מגרש כדורגל - המשך מישיבה קודמת- נעשתה מדידה של מיקום המגרש והמהנדס החל בעבודתו לתכנון המגרש ועריכת אומדן העלויות.

25/12/2016
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 67 מיום 22.11.2016
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, שרה פינסקי, מיקי שווקי, מרסלו רובין , משה מכלין,
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. סיכום פגישה בעניין מקהלת המושב.
 2. אתר חדש לפינת מיחזור (המשך מישיבה קודמת).
 3. בית העם .
 4. מגרש כדורגל.
 5. תכנית לגני ילדים חדשים.
 6. דווח יו"ר: פעילות נוער.

דיונים והחלטות
 1. סיכום פגישה בעניין מקהלה מיום 11.11.2016 בהשתתפות יורם יפה, מיכה זהר, אירית מגן – נציגת מקהלת המבוגרים (מצו"ב סיכום פגישה).
  במושב 3 מקהלות: א. מבוגרים ב. ילדים. ג. ילדים צעירים.
  על המקהלות מנצחים אורי מוסטקי ורם סופר.
  הועד יקצה עד 10,000 ₪ מתקציבו השאר ימומן ע"י המשתתפים והמועצה האזורית (5,000 ₪ לשנה).
 2. אתר מיחזור חדש – המיקום המדויק נקבע בפגישה בשטח בה השתתפו: שרה פינסקי, שלומית רובין, אסף גיא ומיכה זהר.
  יוקם משטח באורך 23 מ' וברוחב 3 מ' מקצה הצד הדרומי של הגדר המערבית של בריכת השחייה.
  המהנדס רני ברכה הכין תוכנית למשטח בטון והתקבלו הצעות מקבלנים בסדר גודל של 45,000 ₪.
  הוחלט לבדוק אפשרות של רצפה מאספלט במקום בטון או אפשרויות אחרות.
 3. בית העם:
  הוגשה תכנית לשיפוץ בית העם בשני שלבים:
  שלב א':
  1. קילוף העמודים הקיימים ושיחזור הגודל הקיים.
  2. איטום הגג כולל מרפסות.
  3. קילוף טיח חיצוני , טיוח מחדש וצביעה.
  הצעת יניב יונה לשלב זה 100,000 ₪ כולל מ.ע.מ.

  שלב ב' תכנית הפעלה:
  1. טיפול במבואה ובשרותים.
  2. רצפה.
  3. בימה.
  4. חשמל כולל לוח חשמל.
  5. החלפת גג

  עדיין אין תוכניות והערכה כספית לשלב זה.
  ממתינים להצעה כוללת של השיפוץ. לאחר קבלת ההצעה נקבל הצעות מחיר נוספות.
 4. מגרש כדורגל:
  התקיימה פגישה בשטח בין יורם יפה ומיכה זהר לבין ס. יו"ר המועצה האזורית ומהנדס מטעם המועצה חזי צ'ציק.
  המהנדס יכין תכנית עבודה ורשימת כמויות מעודכנת עד לתחילת דצמבר .
  המועצה משתתפת בעלות של 250,000 ₪, השאר מתקציב ועד מקומי.
 5. תכנית לגני הילדים:
  המועצה התקשרה עם המהנדס יצחק שפירא לביצוע הפרויקט. שפירא הגיש תוכנית העמדה מתוקנת לאישור המושב לפני שיכין תכנית עבודה ורשימת כמויות לקבל תהצעות מקבלנים.
  התכנית נבדקת ע"י שלומית רובין ואסף גיא.
 6. דו"ח יו"ר – פעילות נוער:
  התקבלה לעבודה מדבי"ת חדשה, בת המושב - סתיו זילברבוש. מאחלים לסתיו הצלחה רבה.

ביטחון
נוער
תרבות
21/05/2017
29/5 במועדון: ד"ר גל רגב
+

תרצה לפנינו מתכננת הערים- ד"ר גל רגב מתוקי בת מושב חרות
הנושא- חרדים לחרדים האומנם ..!?!?
המקום -מועדון החבר בחרות

התאריך ה-29 למאי
קפה וחברותא -19.00
תחילת הרצאה -19.30

21/05/2017
5/6 במועדון כפר הס: רוני פרידמן "תיק אימוץ"
+

בהיותה בת 4 חודשים, אומצה רוני על ידי זוג הורים חמים וטובים, כשמבחינתם היה דבר האימוץ סוד כמוס, אותו קיוו לקחתו עימם עד הקבר. רק בהיותה בת 32, והיא כבר אם לשתי בנות, פרץ הסוד. בסיפור מרגש מעמתת אותנו רוני עם המושג "סוד", עם ההשלכות ושלל הרגשות והטלטלות
שיצר הסוד. בגילוי לב היא פורשת בפנינו יריעה רחבה מחייה , על הגילוי והמפגש עם הוריה,עד אז ומאז. סיפור אנושי ומרגש של דמע ושחוק.

מקום ההרצאה: בית התרבות בכפר-הס
התאריך: יום שני ה-5 ליוני
קפה וחברותא: 19.00
תחילת ההרצאה: 19.30

19/05/2017
30/5 שבועות
+

כולכם מוזמנים ביום שלישי, ה30.5, בשעה 17:30 לבמה לטקס ופיקניק שבועות. נפתח בטקס, אחריו תהיה הרקדת הורים וילדים, במקביל נהנה מפיקניק ופינת-חי.
תושבים המעוניינים למכור מזון באירוע מתבקשים להעביר מחירון לשרון 054-9090260.
אנו מבקשים מתנדבים לצוות הקמת תפאורה ולצוות פירוק (בערב, עם תום האירוע). נא לפנות לגל 052-6749994.

07/04/2017
טקס ופיקניק שבועות
+

טקס ופיקניק שבועות

יום שלישי 30.5, ערב חג.

החזרה הגנרלית תתקיים בשבת שלפני ה27.5 אחהצ.

כל מי שיכול לעזור בחזרות, תפאורה, ארגון, רעיונות, טרקטורים ועגלות ועוד - מוזמן לפנות לשרון sharon@urieli.net או 054-9090260

גינון, נוי וסביבה
דיור
עבודה
מסחרי
בריכה
03/05/2017
מחירי המנויים לבריכת השחיה לתושבי במושב
+

בריכת השחייה תפתח ביום שבת 13.5.2017 בשעה 10.00.
להלן מחירי המנויים לתושבי המושב:

מנוי כולל שבת
בודד 820
זוג 1,240
זוג + 1 1,570
זוג + 2 1,785
זוג + 3 1,950
זוג + 4 2,115


מנוי ללא שבת
בודד 655
זוג 990
זוג + 1 1,255
זוג + 2 1,430
זוג + 3 1,560
זוג + 4 1,690


המחירים הינם מחירי תושב !

כרטיסיות וכרטיסים מוזלים הינם לתושבי המושב בלבד!

הרשמה בבריכת השחייה החל מ 3.5.2017 ועד פתיחת עונת הרחצה בימים א' ה' בין השעות 19.00- 17.00 יום ו' בין השעות 12.00-14.00. ומפתיחת העונה בשעות הרחצה בבריכה.

עפ"י החלטת הנהלה, תושבים שלא יסדירו המנוי לא יוכלו להכנס לבריכה

נבקשכם להסדיר המנוי ולהמנע מאי נעימות עם ילדכם

תרבות, מסורת ישראל דת
21/05/2017
13/6 קונצרט
+

פעילות תמ"יד -קונצרט בסימן 50 שנה לשחרור ירושלים
רשמו לפניכם -יום שלישי ה-13 ליוני בשעה 20.15
בבית החבר במושב חרות

13/05/2017
13/6 אלי יפה עם חזן אורח
+

יום שלישי 13.6.17 הרצאנו של ד"ר אלי יפה עם חזן אורח
קונצרט מוזיקלי חגיגי לכבוד חמישים שנה לשחרור ירושלים

11/05/2017
20/6 מורשת: שיבת ציון
+

יום ג' 20 ביוני, הרצאתו של יוסי נינוה: שיבת ציון

ספורט
קהילה