על חרות מוסדות ועדות ביטחון עסקים הודעות שרותים לזכרם צור קשר
ועד אגודה
ועד מקומי
15/10/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 76 מיום 13.6.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מיקי שוויקי, טל עוזר, משה מכלין, מרסלו רובין –
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. השתתפות בהוצאות נסיעה מד"בית בהשתתפות גלית יפה יו"ר ועדת נוער.
 2. גל הסמן – מדריך לנוער תיכון בהשתתפות גלית יפה – יו"ר ועדת נוער.
 3. סיירת הורים.
 4. המלצות ו. בטחון בעניין בקשות חברים בעקבות התקנת השערים החשמליים.
 5. השקעות מוניציפאליות בתקציב מ.א. לב השרון
 6. חגי כספי – דו"ח בטחון.
 7. דו"ח יו"ר.


דיונים והחלטות:
 1. השתתפות בהוצאות נסיעה מד"בית בהשתתפות גלית יפה יו"ר ועדת נוער.
  המשכורת של המד"בית משולמת ע"י המועצה. המשכורת נמוכה, ובמושבים אחרים משלימים את השכר או משתתפים בהוצאות נסיעה של המד"בית.
  החלטה:
  מחליטים לשלם למדבי"ת הוצאות נסיעה על סמך חשבוניות.
  התשלום החל מחודש מאי 2017, ההוצאה מתקציב נוער.
 2. מדריך לנוער תיכון בהשתתפות גלית יפה – יו"ר ועדת נוער.
  ממליצים להעסיק את תושב הכפר גל הסמן שסיים את המכינה הקדם צבאית ומתכונן להתגייס לצה"ל למשך חודש בקיץ לצורך הפעלת נוער תיכון.
  עלות 1,700 ₪ ברוטו.
  העסקתו תיעשה ע"י המועצה
  החלטה:
  מקבלים את המלצת ו. נוער ההוצאה מתקציב נוער.
 3. סיירת הורים:
  הוחלט לפנות פעם נוספת לתושבי המושב בבקשה להשתתף בסיירת הורים.
 4. הועד מאמץ המלצת ו. בטחון בעניין בקשות חברים בעקבות התקנת שערים חשמליים (מצו"ב).
 5. השקעות מוניציפאליות בתקציב המועצה אזורית:
  המועצה האזורית מקצה 150,000 ₪ לכל ישוב להשקעות מוניציפאליות בשנת 2017. ההשקעה יכולה להיעשות במספר תחומים עפ"י קביעת המועצה. הנושאים המועדפים ע"י הועד: מתקני ספורט, פינת מיחזור , שער חשמלי – בשער 18 וגשר להולכי רגל לתל מונד.
  לישיבה הבאה תובאנה הצעות מחיר לפרויקטים השונים.
 6. חגי כספי מוסר דו"ח על מצב הביטחון – באופן כללי מבחינת עבירות רכוש בתקופה האחרונה - שקט בחרות. כמות התנועה בתוך הישוב קטנה.
 7. דו"ח יו"ר:
  1. בית עם – הוגשו שתי הצעות מחיר משני אדריכלים.
   בשבועות הקרובים תתקיים פגישה של הצוות כדי לגבש דעה לגבי התקדמות.
  2. מגרש כדורגל- התקיימה פגישה עם ס. יו"ר המועצה האזורית, המהנדסים, קבלן, נציג החברה הכלכלית של מרכז השלטון המקומי ונציגי המושב.
   בשבוע הבא תחלנה העבודות.

15/10/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 77 מיום 11.7.2016
+

נוכחים: יורם יפה – יו"ר, מיקי שוויקי , מרסלו רובין, מכלין משה. מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. בקשה להשתתפות נסיעת תלמידי ביה"ס לפולין.
 2. אתר פסולת גושית
 3. דווח בטחון – מוזמן הרב"ש חגי כספי.
 4. גשר להולכי רגל מעל נחל חרות לכיוון תל מונד.
 5. התקנת מקרן, ומערכת רמקולים בבית החבר.
 6. דו"ח יו"ר.

דיונים והחלטות:
 1. התקבלה בקשה מהמועצה האזורית ומקרית חינוך "דרור" להשתתפות בסך 1,000 ₪ לנסיעה לפולין של בני נוער.
  מחליטים לבדוק במועצה את ההוצאות של הנסיעה ואת היקף התמיכה ממוסדות שונים, ואם אכן התמיכה מועברת לזכאים שנקבעו עפ"י קריטריונים ציבוריים.
 2. אתר פסולת גושית: האתר פונה בשבוע שעבר, התקיים דיון בהשתתפות מתקין השער החשמלי.
  החלטות: א. סגירת האתר, השער יפתח באמצעות טלפון אך ורק לתושבי המושב.
  ב. יש להוסיף מצלמה שתכסה את הדרך הצמודה לאתר .
  ג. תיבדק האפשרות לפתוח אך ורק כנף אחת של השער.
 3. בטחון: חגי העביר דיווח על אירועים במושב ובמועצה בתקופה האחרונה.
 4. גשר להולכי רגל מעל נחל חרות לכוון תל מונד:
  גיל טודרס הכין סקיצה והערכת מחיר לגבי הגשר. הערכת המחיר כ – 100,000 ₪ .
  הועד מודה לגיל על עבודתו, ומחליט לפנות למועצה האזורית ולמועצה המקומית תל מונד על מנת שאלו ישתתפו בהשקעה.
 5. התקבלה הצעה להתקנת מקרן קבוע ובמערכת רמקולים בבית החבר בעלות של כ – 11,000 ₪. המפרט גובש בעזרת נחמיה חסיד, רחל גינת ושרה פינסקי.
  מחליטים לקבל הצעת מחיר נוספת.
 6. דו"ח יו"ר:
  א. הוחל בעבודות להקמת מגרש הכדורגל. הביצוע ע"י המועצה האזורית.
  ב . גן ילדים חדש: העבודות הופסקו עם גמר השלד. נשלח מכתב ליו"ר המועצה האזורית והתקיימה איתו שיחה. המועצה מבטיחה להמשיך את העבודות בקרוב. ישלח מכתב למועצה בו יובהר הצורך הדחוף בהפעלת הגן כדי לשחרר את מבנה הגן הקיים לקבוצות הנוער ההולכות וגדלות.

15/10/2017
ישיבת וועד מקומי מספר 78 מיום 25.07.17
+

נוכחים: יורם יפה-יו"ר, טל עוזר, שרה פינסקי, משה מכלין, מרסלו רובין.
מיכה זהר- מזכיר.
סדר היום

 1. השתתפות בהוצאות נסיעת תלמידים לפולין.
 2. אתר פסולת גושית-דווח.
 3. מוזמנת וועדת קהילה תומכת.
 4. פניית וועד משמרת בעניין הפעילות בבית אריזה חרמש לשעבר.
 5. רכישת מערכת רמקולים לבית החבר –המשך מישיבה קודמת.

דיונים והחלטות
 1. השתתפות בהוצאות נסיעה לפולין- בקשה להשתתפות הוועד ב-1000 ₪ עבור תלמידים נזקקים: הובהר כי 14 מושבים מתוך 18 מושבי המועצה הביעו הסכמתם להשתתף בהוצאה, ישנם 30 תלמידים מתוך 200 המבקשים לנסוע שהם בקריטריונים של זכאים לתמיכה, סך התמיכה 35000 ₪.
  החלטה: הוועד מחליט להשתתף בתרומה בעלות של 1000 ₪.
 2. אתר פסולת גושית- מחר יותקן שער חשמלי שיאפשר פתיחת שער רק ע"י תושבי המושב.
  דווח על קנסות שנתנו ע"י פקח המועצה לתושבים שהשליכו פסולת שלא בהתאם לכללים.
 3. וועדת קהילה תומכת:- איה גיא, רחל גינת, שוש זמיר ושרה פינסקי. הוועדה עוסקת בשלושה תחומים:
  א. קשישים בני 80 ומעלה.
  ב. התייחסות לאבלים במושב בזמן ה"שבעה".
  ג. התייחסות ליולדת ועזרה- עדיין בהתארגנות בהנחייתה של נעמה אילון.
  ד. עזרה לקשישים: כ-30 בתים בהם יש קשיש, מבקרים בביתם פעמיים בשנה לקראת ראש השנה ופסח ומגישים שי צנוע, הביקור גם לתושבי חרות הוותיקים הנמצאים במוסדות מחוץ למושב.
  ה. עזרה למשפחה ב"שבעה": מציעים לרכוש "ערכת שבעה" לאבלים היושבים במושב גם אם הנפטר הוא תושב חוץ אך קרוב מסדר ראשון של תושב המושב.
  הוועד מעריך ומודה לחברות וועדת קהילה תומכת על עבודתן ותרומתן הגדולה לקהילת המושב.
  החלטה:
  א. לפרסם באינטרנט של המושב על כל נפטר מהמושב כולל קרוב מסדר ראשון של תושב המושב כאשר הנפטר לא התגורר במושב.
  ב. מאשרים רכישת "ערכת שבעה" בסך עד 250 ₪ שתוגש למי שיושב "שבעה" בתחומי המושב גם אם הנפטר איננו תושב המושב אך הוא קרוב מסדר ראשון של תושב המושב.
 4. בית אריזה חרמ"ש לשעבר:
  התקבל מכתב מוועד מקומי משמרת המופנה ליו"ר המועצה האזורית לפיו המועצה מתבקשת לנקוט צעדים בעניין הפעלת המקום ע"י היזמים.
  החלטה: וועד מקומי חרות יפנה גם הוא ליו"ר המועצה בדרישה דומה.
 5. רכישת מערכת רמקולים לבית החבר, המשך מישיבה קודמת- לאחר שהוגשה הצעה נוספת הוחלט לרכוש המערכת בעלות של כ- 11000 ₪ כולל מע"מ וכולל מקרן קבוע.
  מחצית מהסכום מחשבון תרומות בית הכנסת ומחצית מתקציב וועד מקומי.

15/10/2017
ישיבת וועד מקומי מספר 79 מיום 05.09.17
+

נוכחים: יורם יפה-יו"ר, טל עוזר, שרה פינסקי, משה מכלין, מרסלו רובין, מיקי שווקי
מיכה זהר- מזכיר.
סדר היום

 1. טיוטת דוח מבקר המועצה.
 2. בקשת ורד דקל לחולצות בר מצווה.
 3. דוח ועדת ביטחון. מוזמן חגי כספי.
 4. גשר להולכי רגל-נחל חרות.
 5. מגרש כדורגל-דווח.
 6. בניית גן ילדים-דווח.
 7. שיפוץ בית העם בהשתתפות: שלומית רובין, מושיק בוקר ויונה יניב.
 8. הקמת מתקן אימון.
 9. הקמת שדה תעופה באזור.

דיונים והחלטות
 1. הוצגה בפני חברי הועד טיוטת דוח מבקר המועצה שבדק השנה את פעולות הועד המקומי חרות במסגרת בדיקותיו השגרתיות. הדוח נשלח לחברי הועד מספר ימים לפני הישיבה.
  תגובת הועד בכתב תינתן לאחר קבלת התייחסות בכתב ממנהל החשבונות לגבי הסעיפים הנוגעים אליו.
 2. בקשת ורד דקל לחולצות בר מצווה לילדי הבר מצווה כפי שהוחלט בשנה שעברה.
  החלטה: מאשרים בקשת ורד לחולצות ל-34 ילדי הבר מצווה השנה.
 3. דוח ועדת ביטחון- מוזמן חגי כספי. חגי מדווח שלא היו אירועי ביטחון בתקופה האחרונה.
 4. גשר להולכי רגל נחל חרות - דווח: התקיימה פגישה בין מזכיר המושב לבין מזכיר המועצה המקומית תל מונד ומהנדס המועצה תל מונד, המועצה מוכנה להשתתף בבניית הגשר בתנאי שהגשר אכן בתחום שטח השיפוט שלה. נערכה מדידהואכן שטח הגשר המיועד נמצא כולו בתחום שטח השיפוט של תל מונד. מפת המדידה הועברה למזכיר המועצה המקומית ומחכים לפגישה עימו כדי להמשיך בתהליך.
 5. מגרש כדורגל-דווח: בחודש הקרוב יונח הדשא הסינטטי במגרש, יוקמו עמודי התאורה כך שעד סוף החודש המגרש יהיה מוכן לשימוש. התקיימה פגישה בין נציגי המושב ליו"ר עמותת הספורט, ליד המועצה האזורית לב השרון. גובשה הצעה להפעלת המגרש, כולל מינוי אדם שיהיה אחראי על התחזוקה כולל פתיחה וסגירה של שערי המגרש.
 6. בניית גן ילדים-דווח: על פי הודעת המועצה הגן החדש אמור להיפתח לאחר חופשת חנוכה. הוועד פונה למועצה בבקשה כי ילדי גן אחד משני הגנים המופעלים היום יעברו לגן החדש וכך יתפנה מבנה אחד לטובת נוער המושב.
 7. שיפוץ בית העם- הצוות הכולל את שלומית רובין, מושיק בוקר, יניב יונה ואסף גיא (לא יכול היה להגיע לישיבה). הוצגה תוכנית פעולה לשיפוץ , כולל עלות משוערת לשלב הראשון.
  התוכנית כוללת:
  1. בטיחות-חיזוק העמודים.
  2. איטום.
  3. טיח- כולל קילוף כל המבנה וטיוח מחדש.
  4. רצפה-שלוש אפשרויות: א. תיקון הקיים, ב. מיתון השיפוע, ג. יצירת שני משטחים בשני גבהים שונים.
  5. חשמל בסיסי.
  6. שירותים.
  7. מזגנים.
  8. מסגרות וצבע.
  הצעות לוועד: להתקשר עם אדריכל שיתכנן תכנון סופי לביצוע. עלות משוערת של ביצוע תכנית סופית. שני אדריכלים הגישו הצעת מחיר לעבודתם בסכום של 40.000 ₪. יניב יונה הביא הצעת מחיר לעבודת אדריכל בסכום של 15.000 ₪.
  החלטה: א. תובא בפני הוועד בישיבה הבאה הצעה להעסקת אדריכל.
  ב. יניב ומושיק יבדקו את נושא הפתחים ותכולת עבודה בשתי מדרגות עלות:
  1. 200,000 ₪, 2. 500,000 ₪.
 8. מתקן אימון: משה מכלין מציג אפשרות לבניית מתקן לאימון ספורט צמוד לגן השעשועים הקיים בעלות של כ- 60.000 ₪. המימון למתקן מתוך הקצבת המועצה האזורית לכל ישוב בסך 150.000 ₪.
  החלטה: להביא הצעות מפורטות.
 9. הקמת שדה תעופה באזור: מרסלו, נציג הוועד המקומי בוועד הפעולה שהוקם במועצה, מדווח על הפעולות למניעת הקמת שדה תעופה באזור. ב-25.09.17 תתקבל ההחלטהבמישור הארצי לגבי מיקום שדה התעופה. הנחיות לפעילות ציבורית יינתנו לאחר דיונים בוועד הפעולה.

07/06/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 75 מיום 16.5.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מיקי שוויקי, שרה פינסקי משה מכלין, מרסלו רובין – הגיע בסוף הישיבה.
מיכה זהר – מזכיר.

סדר יום:

 1. אתר פסולת גושית.
 2. הסכם מתוקן עם המועצה האזורית – מגרש כדורגל..
 3. בקשה לכנס מתמידי"ם.

דיונים והחלטות:
 1. אתר פסולת גושית:
  האתר לא מפונה זמן רב, הוועד מבקש מהמועצה לפנות את האתר בהקדם (בהתאם למחויבות המועצה).
  המושב יעביר את פענוח המצלמה ישירות לפקח המועצה.
  המועצה מבקשת מהמושב לנעול את השערים ולהפעילו ע"י טלפון סלולרי, עלות שער כנ"ל הינה כ 6000 ₪, תיבדק המשמעות הטכנית להפעלתו (על מנת שהשער לא יתקע והמנוע יישרף) .
 2. הוצג בפני הועד חוזה מתוקן עם המועצה האזורית להפעלת מגרש כדורגל. קיימים עדיין סעיפים שאינם מקובלים על הוועד. תזומן פגישה נוספת במועצה כדי לדון על פרטי החוזה.
 3. מש"ק לב השרון במשמר הגבול פנה בבקשה לקיים בבית החבר כנס שמטרתו גיוס מתנדבים חדשים למתמידי"ם.
  החלטה:
  לקיים את הכנס בבית החבר ולפרסם לתושבים כדי לשכנעם לבוא לכנס.

19/05/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 74 מיום 18.4.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, טל עוזר, מיקי שוויקי, מרסלו רובין, שרה פינסקי.
מיכה זהר – מזכיר.

סדר יום:

 1. פניית בן תורה לחניה בחתונת בתם.
 2. שמירה – תשובת האגודה לבקשת הועד המקומי – מוזמן נחמיה חסיד יו"ר ו.בטחון.
 3. מגרש כדורגל – דווח בהשתתפות גבי גולן – יו"ר העמותה לספורט מועצה אזורית.
 4. הנצחה במושב בהשתתפות נחמיה חסיד ושרון בן ארי.
 5. משחק כדורסל לזכרו של יוסי מאור ז"ל.
 6. גשר להולכי רגל – נחל חרות בכניסה למושב מכוון תל מונד.

דיונים והחלטות:
 1. לטובת חתונת ביתם, פנתה משפחת בן תורה לוועד בבקשה לאשר את סגירת רחוב הצבעוני ליד ביתם, סגירת שער היציאה מהמושב (שער 18) בשעות אחה"צ, ושימוש בשצ"פ מול ריטוב כמגרש חניה. החתונה תיערך ביום חמישי 18.5.2017
  החלטה:
  מאשרים בקשתם לשימוש במגרש החניה וסגירת שער היציאה אחה"צ.
  לגבי סגירת הרחובות, לוועד המקומי אין התנגדות, ובתנאי שהסגירה תתואם ותאושר ע"י השכנים (באחריות המשפחה).
 2. תקציב שמירה - המשך מישיבה קודמת בהשתתפות נחמיה חסיד – יו"ר ו. בטחון.
  עקב הקטנת תקציב ההכנסות עפ"י דרישת משרד הפנים, העביר הוועד המקומי, עפ"י המלצת וועדת ביטחון, בקשה לאגודה להשתתף בתקציב הביטחון.
  הבקשה להשתתפות בתקציב נובעת מפעילות הרב"ש בשטחים החקלאיים. האגודה השיבה בשלילה לבקשת הועד המקומי.
  מחליטים להשאיר תקציב ההוצאות כפי שאושר בישיבה הקודמת (כולל הקיצוצים שהוצעו ע"י וועדת ביטחון), ולקיים דיון נוסף במחצית השנייה של השנה.
 3. מגרש כדורגל- דיווח בהשתתפות גבי גולן יו"ר עמותת הספורט במועצה האזורית.
  נבחר קבלן לביצוע העבודות, מחכים לאישור סופי ממשרד הפנים לגבי התב"ר (פורמלי בלבד).
  לגבי ההסכם בין המושב למועצה מבקשים, לפני חתימה, תיערך פגישה עם ס. יו"ר המועצה.
 4. הנצחה במושב בהשתתפות נחמיה חסיד ושרון בן ארי.
  החברים הביעו את דעתם לגבי הנצחה לתושבים שהלכו לעולמם והקדישו מזמנם לפעילות ציבורית משמעותית. כמו כן הועלתה האפשרות להוקרה לתושבים פעילים עוד בימי חייהם.
  הדיון הינו דיון עקרוני ורגיש. במשך שנים נוהגים בחרות שלא להנציח את תושבי המושב למעט חללי צה"ל ו/או על לוח זיכרון בבית הכנסת.
  החלטה: הוועד מחליט לא לשנות את הנוהג המקובל.
 5. משחק כדורסל כהוקרה ליוסי מאור ז"ל.
  הועד נענה לבקשת המשפחה וחברים, לקיים משחק כדורסל לזכרו של יוסי מאור ז"ל.
  האירוע יתקיים ביום שישי 16.6.2017 בשעות אחה"צ. ארגון האירוע נעשה ע"י המשפחה.
 6. גשר להולכי רגל על נחל חרות בכניסה למושב מכיוון תל–מונד. קיימת הסכמה עקרונית של תל מונד להשתתפות בהקמת הגשר.
  לבקשת המזכיר, תושב המושב גיל טודרס, מכין סקיצה לגשר והערכת עלויות.
  לאחר קבלת התוכניות תיעשה פנייה לגורמים הרלוונטיים.

21/04/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 73 מיום 21.3.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מיקי שוויקי, שרה פינסקי, מרסלו רובין מכלין משה.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. פגישה עם מבקר המועצה.
 2. בטחון- מוזמנים יו"ר ועדת בטחון נחמיה חסיד והרב"ש חגי כספי.
 3. בקשת איריס חסיד לטפל בדרך הגישה למגרש החניה בחצר ביתה.
 4. הצעת איציק צברי לסידור תאורה באזור האנדרטה.
 5. חתונת פרדו בגבעה.
 6. דו"ח יו"ר: בית העם.


דיונים והחלטות:
 1. פגישה עם מבקר פנים של המועצה:
  המבקר משה שטיגליץ הופיע בפני הועד. עפ"י סדר עבודתו תיבדק השנה פעילות ועד מקומי חרות. הבדיקה של המבקר היא ברמה התהליכית ייבדקו פרוטוקולים, נהלי עבודה, ומאזני בוחן. הועד המקומי מברך על הבדיקה.
 2. בטחון: נחמיה חסיד יו"ר ועדת בטחון חגי כספי רב"ש, הציגו בפני הועד את פרוטוקול ועדת בטחון (מצו"ב)
  א. תקציב 2017 עקב השינוי בשיטת גביית אגרת השמירה קטן תקציב הכנסות של הביטחון מ 402,000 ₪ ל – 350,000 ₪. ובהמשך החלטת הועד מהישיבה הקודמת על הפחתת שעת שמירה אחת ממליצה ועדת בטחון:
  א. לדחות את ביצוע שני השערים.
  ב. לפנות לאגודה החקלאית שתשתתף בחלק מעלות הביטחון משום שההוצאות הביטחון כוללות גם את השטחים החקלאיים.
  ג. פניה למועצה האזורית לבטל הפטור לבני 70 ומעלה , פטור הגורע כ – 30,000 ₪ מתקציב הכנסות של הביטחון.
  החלטת הועד:
  א. לפנות לאגודה החקלאית להשתתפות.
  ב. שערים: להמשיך את התכנון אך לדחות את הביצוע לשנה הבאה.
  ג. פטור לבני 70 ומעלה: ייעשה בירור מול המועצה. יצוין כי בהצעת חוק העזר החדש של המועצה הנמצאת לפני אישור משרד הפנים הפטור הזה איננו קיים ממילא.
  ד. בקשת גבי גולן להתקין בפרדסו שרשרות שימנעו אפשרות לעקיפת שער 6 דרך פרדסו. וועדת ביטחון ממליצה להקים סוללות עפר , כפי שנעשה עד היום ברוב המקומות. נציין כי אין יכולת תקציבית לממן הוצאה זו בעבור כל המקומות בהם יש בעיה דומה.
  החלטת הועד: מאמצים המלצת ו. בטחון.
 3. איריס חסיד מבקשת לטפל בדרך למגרש החניה בחצר ביתה מרח' האתרוג . הדרך משמשת את הורי הילדים המביאים את ילדיהם לגן הפרטי בחצר ביתה.
  עלות ההוצאה כ – 1,800 ₪.
  החלטה:
  הבקשה נדחית. למשק חסיד קיימת כניסת רכבים, ובנוסף מדובר בדרך חקלאית שמטרתה לשרת כלים חקלאיים, כפי שנהוג בשאר העסקים במושב.
 4. הוגשה הצעת מחיר ע"י החשמלאי איציק צברי לעבודת באזור האנדרטה שמטרתן הורדת חוטי החשמל והכנסתם לצינור תת קרקעי. סה"כ ההצעה 8,190 ₪ כולל מ.ע.מ. ההצעה כוללת פרוק רצוף המדרכה, חפירה, והחזרת הריצוף למקומו והנחת כבלי החשמל לצינור תת קרקעי.
  הועד מחליט לקבל הצעה נפרדת לעבודות התשתית ולעבודת החשמל. בעבודות התשתית לכלול הנחת צינור עיוור נוסף, ובעבודות החשמל לכלול גם שיפור התאורה ברחבת הזיכרון.
 5. חתונת פרדו בגבעה: משפחת פרדו מבקשת לערוך חתונה לבנם ב"גבעה" ביום חמישי 14.9.2017. הועד מאשר הבקשה בתנאים הבאים:
  א. לקיים את הכללים אותם קבלו
  ב. לדאוג לניקיון המקום ביום שישי לאחר האירוע.
  (בשבת יתקיים במקום אירוע "אירלנד בגבעה").
  ג. לשלם דמי השימוש לפני האירוע.
  ד. להציג בפני המזכיר פוליסת בטוח ליום האירוע ובה מופיע הועד המקומי כמוטב.
 6. דו"ח יו"ר: צוות בית העם התכנס ודן בקידום פרויקט שיפוץ בית העם. הוחלט לקבל הצעות מחיר ממספר אדריכלים לתכנון אדריכלי ולקבלת תכניות עבודה.

ביטחון
נוער
תרבות
18/10/2017
חוגים במושב
+

החגים הסתיימו והתייצבנו על לוח החוגים שפועלים במושב מטעם המועצה (מלבד חוגי הכדורגל והכדורסל שאינם מפורסמים כאן):

 • טכנו טריק לכיתות א-ד, בימי ב', בין השעות 17:30-18:30 בבית החבר (המדריך דני 050-4555354)
 • שחמט לכיתות א-ו, בימי ד', בין השעות 16:00-17:00 בבית החדר (המדריכה ליה 054-6685235)
 • היפ הופ לגן חובה-א', בימי ד' בשעה 17-17:45 בבית החבר
 • היפ הופ לכיתות ב'-ד', בימי ד' בשעה 17:45-18:45 בבית החבר
 • היפ הופ לכיתות ה'-ז', בימי ד' בשעה 18:45-19:45 בבית החבר (את כולם מדריכה בר 052-8175757).
 • יוגה והתעמלות לגיל הרך, בימי ה' בשעה 17-18 בגן תלתן (מדריכה נירה 050-8280809)
 • יוגה ופילאטיס למבוגרים, בימי ה' בין השעות 20:30-21:30 בבית החבר (גם כן נירה מדריכה)
 • כדורשת לנשים בימי א' באולם הדר השרון בין 20:30-21:45.

ניתן להגיע לשיעור ניסיון חינם. התשלום הינו במיניפיי ישירות למועצה.

בנוסף, כל כלי הנגינה נלמדים פה במושב במרכז המוזיקה וניתן להירשם אצל יפה 054-4617514.

כמו-כן, נשלח פרסום נפרד לגבי סדרה של 8 הרצאות בנושא אנתרופולוגיה בעולם בימי ד' בין השעות 20-22 בבית החבר.

חשוב!!! חסר לנו הורה כנציג של כל חוג (כולל נציג של הורה לילד שלומד במרכז המוזיקה), לעמוד עמנו בקשר לתיאומים שונים מידי פעם. אנא פנו לשרון 054-9090260.

15/10/2017
15/10 פתיחת עונה בלהקות הזמר של חרות - ילדים, נוער, ומבוגרים
+

חרות חוגגת 70 שנות זמר ואתם הכוכבים!
הפקה שנתית מיוחדת לרגל חגיגות 70 שנה למדינה
ילדים, נוער ומבוגרים חוגגים 70 שנות זמר עברי במופע מיוחד שיעלה בשנת הפעילות הקרובה

בואו לשיר איתנו!

ההרכבים הפעילים השנה במושב:
שם ההרכב גילאי המשתתפים יוםשעה עלות חודשית
להקת ילדי חרות תלמידי יסודי א 17:30-18:15100 ₪
אנסמבל סולני חרות*תלמידי חט"ב+תיכון א 18:15-19:15100 ₪
מקהלת ותיקי חרות מבוגרים (כל הגילאים)א 19:30-21:30100 ₪

*תלמידי ה'-ו' יוכלו להשתתף גם באנסמבל הסולנים בכפוף לראיון אישי.

כל ההרכבים פעילים 10 חודשים בשנה החל מיום א' 15.10 (מיד אחרי סוכות) ועד לסוף חודש יולי.
בסיום שנת הפעילות מתוכננת הפקת מופע גדול בהשתתפות כל ההרכבים!

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לאו-רי ורם, המנהלים המוזיקליים, במייל: info@zemer.org.il
או בטלפון 052-2208357 (רם)

15/10/2017
23 אוקטובר 19:30 במועדון: ירייה אחת, שבעה רוצחים
+

שלום רב לבאי מועדונינו
עם תם החגים, אנו חוזרות לשגרת ההרצאות שלנו.
הפעם נארח את מכרנו משכבר הימים, המרצה המרתק מנחם טילמן,
הנושא: "מי רצח את ארלוזורוב" או: ירייה אחת, שבעה רוצחים".
המקום:חרות
התאריך: 23 לאוקטובר
קפה וחברותא: 1900
שעת ההרצאה: 1930.
עם תחילת שעון החורף, נקדים את שעת הפעילות לשעה 1900. ועל כך תבואנה עוד הודעות.

גינון, נוי וסביבה
דיור
עבודה
מסחרי
בריכה
תרבות, מסורת ישראל דת
ספורט
קהילה