על חרות מוסדות ועדות ביטחון עסקים הודעות שרותים לזכרם צור קשר
ועד אגודה
ועד מקומי
09/01/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 68 מיום 6.12.2016
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, , משה מכלין, שרה פינסקי, טל עוזר.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. הצעת תקציב בטחון 2017 ושעות סגירת שערים – מוזמן נחמיה חסיד יו"ר ו. בטחון.
 2. משטח לפינת מיחזור חדשה.
 3. תקציב 2017.

דיונים והחלטות
 1. תקציב 2017:
  נחמיה חסיד – יו"ר ו. בטחון מציג את הצעת התקציב לביטחון לשנת 2017 -
  סה"כ הבקשה 402,000 ₪ . לאחר דין ודברים בין המועצה לבין משרד הפנים, הגבייה תמשיך להיות עפ"י בית אב.
  החלטה: מאשרים בקשת ו. בטחון לתקציב 2017. מחליטים שלא לבצע בתחילת השנה את כל ההשקעות המתוכננות (שערים וסיב אופטי למצלמות) כמו כן מחליט הועד שכל הוצאה מעל 1,000 ₪ שרכז הביטחון מבקש לבצע חייבת לקבל אישור ו. בטחון.
  סגירת שערים:
  מחליטים לסגור ל 24 שעות את שערי הביטחון הבאים:
  א. שער 6 – שער חשמל – רח' הפרדס.
  ב. שער מס' 9 (משפחת סייר) רח' דרך ההרחבה – שער חשמלי.
  ג. שער מס' 10 (תחנת דלק) – שער חשמלי.
  ד. שער מס' 17 רח' הצבר – שער חשמלי.
  כמו כן ייסגר עד השעה 09.00 בבוקר שער ידני ליד גל חרות.
  השערים יסגרו החל מיום א' הקרוב 11.12.2016.
 2. פינת מיחזור חדשה- משטח:
  התקבלו הצעות ל 3 אפשרויות ריצוף :
  א.בטון – 51,000 כולל מ.ע.מ.
  ב. אספלט – 44,000 ₪ כולל מ.ע.מ.
  ג. אבנים משתלבות 29,000 ₪ כולל מ.ע.מ.
  טל עוזר יבדוק תוך מספר ימים הצעות נוספות לאחר מכן תתקבל החלטה טלפונית.

 3. תקציב 2017 – משה מכלין מציג את בקשות הועדות.
  נידונו בקשת הועדות למעט בקשת שוש מורן ל 30,000 ₪ לעומת 12000 ₪ בשנת 2016, משום שהבקשה לא מפורטת. הועד מבקש משוש שתפרט, מה כלול בבקשה. עד אז לא תשתנה מסגרת התקציב לעומת 2016.
  וועדת תרבות ביקשה להוסיף לתקציב 6,800 ₪ עבור חזרות המקהלה לקראת החגים.
  הוצגה רשימה של השקעות אופציונאליות.
  התקציב המוצע יועבר לתגובה של ראשי הוועדות. הוועד ידון על השקעות בישיבה הבאה.
  פירוט בקשות הועדות שאושרו:
  בטחון 402,000 ₪.
  גינון 221,000 ₪.
  נוער 100,000 ₪. מתקציב הועד.
  תרבות 100,000 ₪
  גבעה 8,000 ₪.
  קשישים 12,000 ₪.
  דת ו. תמי"ד 15,000 ₪. מתקציב הועד.
  ספריה 13,000 ₪.
  מקהלה 10,000 ₪ מתקציב הוועד.
  ספורט 5000 ₪ מתקציב הוועד.

09/01/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 69 מיום 20.12.2016
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מרסלו רובין, שרה פינסקי, מיקי שוויקי. מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. תקציב 2017-המשך דיון.
 2. דוח מזכיר.

דיונים והחלטות
 1. תקציב 2017:
  בישיבה קודמת נקבע תקציב הוועדות.
  עלו שאלות לגבי סעיפי טיאוט ואחזקת מבנים – תכנון 2016 מול ביצוע.
  התקיים דיון לגבי סעיפים שונים בתקציב.
  החלטות: יש לקבל תגובת ראשי הוועדות לתקציב המאושר.
  יש להביא נתונים מדויקים של תכנון מול ביצוע תקציב 2016.
  מיכה התבקש להכין את החלקים "הקשיחים" בתקציבי טיאוט רחובות ואחזקת מבנים (לדוגמא משכורת עלי, עבודת בובקט וכו'), על מנת שנוכל להחליט על גובה התקציב הנוסף שיאושר לטובת סעיפים אלו (לדוגמא משכורת מופלח, תגבור פינוי גזם וכו')
  בישיבה הבאה ייערך סיכום סופי של התקציב לאחר שיובאו הנתונים.

 2. דוח מזכיר-
  א. התקבלו 48.000 ₪ מהמועצה האזורית מתוך 80000 ₪ שהוקצו לכל ישוב. יתרת הסכום שימשה את המועצה בהקמת 9 במפרים ברחבי המושב.
  ב. התקבל מכתב ממשרד הפנים ובו דחייה של בקשת המושב לאישור גביית ארנונה מעסקים במושב.
  ג. מגרש כדורגל- התקיימה פגישה בין המזכיר ליו"ר העמותה לספורט ליד המועצה האזורית וסוכם: 1. יו"ר העמותה ייצור קשר עם סגן יו"ר המועצה כדי לסכם את ההסכם בין המושב למועצה בעניין השימוש במגרש הכדורגל. 2. יו"ר העמותה יסכם עם המהנדס חזי צ'צ'יק את הסכום ברשימת הכמויות עבור דשא סינטטי.

25/12/2016
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 65 מיום 20.09.16
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, שרה פינסקי, מיקי שוויקי, משה מכלין, מרסלו רובין.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. פינת מחזור ליד בית החבר.
 2. בקשת חיים מגן לביטול חניה כדי לאפשר כניסה לחצר לדיירים- דיון חוזר.
 3. סיכום פגישה-"שוק רעיונות".
 4. דווח-חדר מתמידים.
 5. דווח- מגרש כדורגל-המשך מישיבה קודמת.

דיונים והחלטות
 1. פינת מחזור ליד בית החבר: מחליטים- לאשרר את ההחלטה להזיז את פינת המחזור הנמצאת ליד בית החבר למקום שהוועדה הכוללת את שרה פינסקי, אסף גיא ושלומית רובין, לאזור חניית הבריכה בתאום עם הנהלת האגודה.
 2. בקשת חיים מגן לביטול חניה כדי לאפשר כניסה לחצר- דיון חוזר: חיים שב ומבקש לדון בנושא. בהחלטה קודמת חיים התבקש לבקש אישור מהשכנים, חיים טוען שהכניסה לחצר מכיוון מנחם רייך איננה יכולה לשמש את הדיירים לבית הנמצא בצד השני של החצר ליד משק טלמון, אם יבטלו את החניה ויאפשרו כניסה לחצר, שתי מכוניות הדיירים תחנינה בחצר ולא תתפושנה שני מקומות חניה ציבורית ליד החצר.
  החלטה: לכל חצר משק ישנה כניסה אחת לכן אין הוועד מוצא לנכון לשנות את החלטתו הקודמת.
 3. במוצאי שבת האחרונה התקיים מפגש בו הועלו רעיונות שונים בנושאים שונים הקשורים לחיי הקהילה במושב.הוקמו 4 קבוצות חשיבה בנושאים הבאים:
  1. קהילה: כיום ישנה פעילות לגילאים עד גיל 18 ומעל 60 לדור הביניים, חסרה פעילות מאורגנת, יש צורך לייצור פעילות לגיל הביניים. הוקם צוות שיעבוד תחת וועדת תרבות שיכין פעילות כזאת אחת לחודש.
  2. ספורט:
   1) יש צורך להקים מסלול להליכה הכולל סימונים על שבילים.
   2) פעילות בניווט ויש צורך להקים מתקנים קלים TRX וכ'ו ולהעתיק את מודל הסקציה להליכה וריצה בעזרת מאמן.
  3. נוער:
   1) יש צורך לשלב בני נוער שאינם מדריכים בפעילות למען הנוער.
   2) לייצר הרכבים מוסיקליים שונים.
  4. תשתיות: יש לטפל בגשר על נחל חרות בכניסה מתל מונד כדי לאפשר לצועדים לצעוד בבטחה על הגשר.

 4. חדר מתמידים - הוחל בשיפוץ חדרי המוסיקה הנוכחיים: מחסן גנרטור לשעבר וחדר תופים ולהפכם לחדרי מתמידים. חדר המתמידים הנוכחי במרתף הצרכנייה יהפוך לחדר מוסיקה בו ילמדו בימים מסוימים פסנתר ובימים אחרים תופים. השיפוץ נעשה מתקציב חיצוני (משמר הגבול) ובתיאום עם יפה גמליאל- רכזת מוסיקה במועצה אזורית האחראית למרכז המוסיקה.
 5. דווח מגרש כדורגל - המשך מישיבה קודמת- נעשתה מדידה של מיקום המגרש והמהנדס החל בעבודתו לתכנון המגרש ועריכת אומדן העלויות.

25/12/2016
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 67 מיום 22.11.2016
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, שרה פינסקי, מיקי שווקי, מרסלו רובין , משה מכלין,
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. סיכום פגישה בעניין מקהלת המושב.
 2. אתר חדש לפינת מיחזור (המשך מישיבה קודמת).
 3. בית העם .
 4. מגרש כדורגל.
 5. תכנית לגני ילדים חדשים.
 6. דווח יו"ר: פעילות נוער.

דיונים והחלטות
 1. סיכום פגישה בעניין מקהלה מיום 11.11.2016 בהשתתפות יורם יפה, מיכה זהר, אירית מגן – נציגת מקהלת המבוגרים (מצו"ב סיכום פגישה).
  במושב 3 מקהלות: א. מבוגרים ב. ילדים. ג. ילדים צעירים.
  על המקהלות מנצחים אורי מוסטקי ורם סופר.
  הועד יקצה עד 10,000 ₪ מתקציבו השאר ימומן ע"י המשתתפים והמועצה האזורית (5,000 ₪ לשנה).
 2. אתר מיחזור חדש – המיקום המדויק נקבע בפגישה בשטח בה השתתפו: שרה פינסקי, שלומית רובין, אסף גיא ומיכה זהר.
  יוקם משטח באורך 23 מ' וברוחב 3 מ' מקצה הצד הדרומי של הגדר המערבית של בריכת השחייה.
  המהנדס רני ברכה הכין תוכנית למשטח בטון והתקבלו הצעות מקבלנים בסדר גודל של 45,000 ₪.
  הוחלט לבדוק אפשרות של רצפה מאספלט במקום בטון או אפשרויות אחרות.
 3. בית העם:
  הוגשה תכנית לשיפוץ בית העם בשני שלבים:
  שלב א':
  1. קילוף העמודים הקיימים ושיחזור הגודל הקיים.
  2. איטום הגג כולל מרפסות.
  3. קילוף טיח חיצוני , טיוח מחדש וצביעה.
  הצעת יניב יונה לשלב זה 100,000 ₪ כולל מ.ע.מ.

  שלב ב' תכנית הפעלה:
  1. טיפול במבואה ובשרותים.
  2. רצפה.
  3. בימה.
  4. חשמל כולל לוח חשמל.
  5. החלפת גג

  עדיין אין תוכניות והערכה כספית לשלב זה.
  ממתינים להצעה כוללת של השיפוץ. לאחר קבלת ההצעה נקבל הצעות מחיר נוספות.
 4. מגרש כדורגל:
  התקיימה פגישה בשטח בין יורם יפה ומיכה זהר לבין ס. יו"ר המועצה האזורית ומהנדס מטעם המועצה חזי צ'ציק.
  המהנדס יכין תכנית עבודה ורשימת כמויות מעודכנת עד לתחילת דצמבר .
  המועצה משתתפת בעלות של 250,000 ₪, השאר מתקציב ועד מקומי.
 5. תכנית לגני הילדים:
  המועצה התקשרה עם המהנדס יצחק שפירא לביצוע הפרויקט. שפירא הגיש תוכנית העמדה מתוקנת לאישור המושב לפני שיכין תכנית עבודה ורשימת כמויות לקבל תהצעות מקבלנים.
  התכנית נבדקת ע"י שלומית רובין ואסף גיא.
 6. דו"ח יו"ר – פעילות נוער:
  התקבלה לעבודה מדבי"ת חדשה, בת המושב - סתיו זילברבוש. מאחלים לסתיו הצלחה רבה.

19/09/2016
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 64 מיום 6.09.16
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, שרה פינסקי, מיקי שוויקי, משה מכלין, מרסלו רובין,טל עוזר, וורד דקל.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. דווח: מגרש כדורגל.
 2. ביצוע תקציב וועדת ביטחון- מוזמנים- נחמיה חסיד וחגי כספי.
 3. חזות הכפר.
 4. שוק רעיונות.
 5. דו"ח יו"ר: א. שיפוץ בית העם.
  ב. עבודה ליד גדר חלקת בן חיים מול שכונת הבנים.
  ג. פגישה עם יהודה טל בעניין פרדס סגל הגובל בשכונת בנים.

דיונים והחלטות
 1. דווח-מגרש כדורגל- בהתייעצות עם סגן יו"ר המועצה האזורית הוחלט להתקשר עם המהנדס חזי צ'ציק שיכין תוכנית ואומדן למגרש. לאחר שיוכן האומדן יפגשו נציגי המושב עם סגן יו"ר המועצה האזורית ועם עמותת הספורט כדי לתקצב את הפרויקט ולסכם על מקורות התקציב.
 2. וועדת ביטחון- תקציב וועדת ביטחון בהשתתפות יו"ר וועדת ביטחון- נחמיה חסיד והרב"ש- חגי כספי. על פי בחינת ההוצאות עד ל-31.8.16 נראה שלא תהיה חריגה בתקציב.
 3. חזות הכפר- עקב החריגה הצפויה בתקציב הניקיון התקיים דיון בנושא חזות פני הכפר. מאשררים את ההחלטה מהישיבה הקודמת להגביל את כמות ימי העבודה, על מנת להקטין את החריגה בתקציב.
 4. שוק רעיונות- בהמשך לדיונים באחת הישיבות הקודמות הוחלט לקיים מפגש ביום שבת 17.09.16 בשעה 20:00 בבית החבר. במפגש יועלו רעיונות להגברת שיתוף התושבים בפעולות המושב. את המפגש תנהל יו"ר וועדת תרבות- שרון אוריאלי.
 5. דוח יו"ר-
  א. שיפוץ בית העם-יניב יונה יגיש לישיבה הבאה הצעה הכוללת עלויות ומשמעויות.
  ב. התקיים מפגש עם חיים בן חיים בעניין עבודה רשלנית שנעשתה ליד הגדר חלקתו מול שכונת הבנים. יתבצע תיקון על חשבון הקבלן.
  ג. התקיימה פגישה עם יהודה טל בעניין השכנים הגובלים בחלקתו (פרדס סגל) הצמודה לשכונת הבנים. השכנים משליכים פסולת לחלקת הפרדס, כמו כן שיחים שנשתלו בחלק ממגרשי השכנים מצמיחים שתילים בתוך חלקת הפרדס. נעשתה פניה אישית במכתבים לשכנים הרלוונטיים שיסלקו את הפסולת יגזמו/יעקרו את הצמחים הפולשים לחלקת הפרדס.

04/09/2016
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 63 מיום 9.8.2016
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, שרה פינסקי, מיקי שוויקי, משה מכלין (הגיע באיחור). מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. ביצוע תקציב 1-6/16
 2. דשא סינטטי למגרש כדורגל.
 3. עדכון: תכנית הרחבת כביש 4.
 4. שיפוץ בית העם עדכון.
 5. מכתב מונדו ביסמוט בעניין שערים.

דיונים והחלטות:
 1. הוצג בפני חברי הועד ביצוע תקציב 1-6/16. מחליטים:
  א. לקיים דיון בסעיף טיאוט רחובות – פינוי גזם ומזבלה, אל מול חריגה צפויה. החריגה נובעת בעיקר אל מול הגדלת ההוצאה לשיפור חזות המושב. עד לדיון יוגבל סכום ההוצאה מסעיף זה.
  ב. לקיים דיון בנושא ההוצאה לביטחון עד לסוף השנה.
  ג. לבדוק פרוט הוצאות והכנסות חבורת זמר.
 2. מגרש כדורגל: התקיים דיון בהוצאה הכרוכה בהקמת מגרש הכדורגל.
  מחליטים:
  א. לבצע בדיקה מעמיקה של עלויות הקמת המגרש כולל דשא סינטטי.
  ב. לפנות בבקשה לרשות הספורט באמצעות גבי גולן להשתתף בעלות הקמת דשא סינטטי.
 3. עדכון: תכנית הרחבת כביש 4: עפ"י התכנית הכביש יורחב, הכניסה אליו תעשה רק באמצעות מחלפים (בדומה לכביש 6). עפ"י תוכנית זו תחסם הכניסה דרך בית הלורדים לכביש
 4. מועצה אזורית לב השרון ומועצה מקומית תל מונד מתנגדות לסגירת הדרך ומציעות אלטרנטיבה: כביש שרות דו סטרי מדרך בית הלורדים צפונה למחלף בני דרור ודרומה למחלף הדרים. הפתרון, אם יתקבל, נותן מענה טוב לצרכי התושבים.
 5. בית העם עדכון:
  א. תושב המושב יניב יונה התנדב לנסות להוביל את השיפוץ ומציע לשכור מהנדס העובד איתו .
  הועד מחליט להתקשר עם המהנדס.
  ב. המועצה לשימור אתרים החליטה להקצות 100,000 ₪ בעזרה לשיפוץ, הכוונה למסור להם את עבודות הנגרות.
 6. מכתב מונדו ביסמוט בעניין שערים : מונדו פנה בתלונה כי השערים החדשים החשמליים שהוקמו מהווים מטרד וסכנה וכאשר הם תקולים לא מודיעים לתושבים. כמו כן שואל מונדו האם התקיימו דיונים בפורומים המתאים.
  תשובת הועד: השערים הוקמו כחלק משרות לציבור, גם אם הדבר פוגע לעיתים בנוחות, הסיבה להקמתם: בטיחות ובטחון.
  התקיימו מספר דיונים בוועד המקומי הנוכחי והקודם ובהנהלת האגודה, הפרוטוקולים, כנהוג, פורסמו לציבור.
  לשערים יש היתר בניה כחוק.
  חגי כספי יוציא הודעה על שער תקול.

23/08/2016
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 62 מיום 12.7.2016
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, שרה פינסקי, משה מכלין, טל עוזר, מיקי שוויקי. מיכה זהר – מזכיר.

סדר יום:

 1. חוזה שומרים בהשתתפות נחמיה חסיד יו"ר ועדת בטחון.
 2. דרך כניסה למשק טלמון – מוזמן מונדו ביסמוט.
 3. שרון אוריאלי מוזמנת בנושא: קהילה בנושאים ציבוריים.
 4. השכרת מועדון נוער לקייטנות בחודשי הקיץ.
 5. דווח: א. מגרש כדורגל
  ב. בית העם.

דיונים והחלטות:
 1. חוזה שומרים בהשתתפות נחמיה חסיד – יו"ר ועדת בטחון: החוזה נערך ע"י עו"ד מומחה לדיני עבודה – עו"ד חלד. נערך דיון בנוגע לחוזה. הועד מאשר החוזה למעט תיקון באחד הסעיפים אשר הועבר לחוות דעת נוספת של עורך הדין.
 2. דרך כניסה למשק טלמון:
  בעת הקמת תשתיות המושב, נבנתה המדרכה באופן שיאפשר כניסה למשקים, בתוואי שהוגדר ע"י בעלי המשקים. בעקבות מכירת משק רובננקו והקמת גדר ע"י משפחת וישניא, קיים צורך להעביר את הכניסה (הנמכת מדרכה) למשק טלמון. מונדו הופיע בפני הוועד וביקש כי הוועד המקומי יממן את העברת הכניסה, וזאת מכיוון שלא משק טלמון יזם את הזזת הכניסה. עלות הקמת הכניסה החדשה - עלות ההנמכה 1,500 ₪ + מ.ע.מ.
  החלטה:
  החלטה עקרונית: הוועד לא יממן העברת כניסה לתושבים. לגבי המקרה דנן, מכיוון שהעברת הכניסה נכפתה על משק טלמון הוחלט להנמיך את המדרכה. בנוסף הוחלט לדון על האירוע הנוכחי ועל אירועים שיתכנו בעתיד עם וועד האגודה.
 3. מעורבות קהילה בנושאים ציבוריים (המשך מישיבה קודמת):
  שרון אוריאלי הציגה הצעה לקיום אירוע של "שוק" רעיונות. מטרת האירוע הינה מעורבות של חברי הקהילה בנעשה במושב, ובנוסף הצפת יוזמות לפעילות נוספת. לאירוע יזומנו כלל תושבי המושב. הכוונה להעלות בו רעיונות, מהנושאים השונים בהם עוסק הוועד המקומי, לדוגמא, תרבות, חזות פני המושב, צח"י ועוד. לאחר הצפת הרעיונות בתחומים השונים ייערכו דיונים בקבוצות לבחינת הרעיונות מבחינת התוכן והמשאבים, לקיחת אחריות לתוכנית ואבני דרך ליישומה. מנסיונה של שרון במקומות אחרים בהם נערך התהליך הוביל הדבר להגברת הרצון להיות שותף פעיל בפעילויות השונות.
  החלטות:
  א. האירוע ייערך באמצע/סוף ספטמבר, לפני ראש השנה הקרוב.
  ב. שרון תכתוב דף הסבר, אשר יופץ לתושבים, המפרט את מטרת האירוע ואת פרטיו.
 4. השכרת מועדון נוער לקייטנות בקיץ בתקופה שהמועדונים אינם פעילים, מדובר במועדון הנוער וגן תלתן.
  החלטה:
  אין התנגדות עקרונית להשכרת המבנה.
  ההשכרה תתאפשר רק במידה ולא מתוכננת פעילות נוער במועדים האמורים.
  השוכר הוא תושב המושב.
  הועד יגבה 200 ₪ לכל יום פעילות.
 5. דווח:
  א. מגרש כדורגל : בהחלטה משותפת של הוועד המקומי והנהלת האגודה הוחלט לעשות הצרחה בין מיקום מגרש הכדורגל וגן הילדים. החלטה זו תועבר למועצה להתחלת עבודות, עפ"י התנאים שנקבעו. בנוסף הועד מבקש לבחון מול המועצה עלויות של דשא סינטטי במקום דשא רגיל.
  ב. בית העם: יניב יונה, אשר בזמנו שיפץ והשמיש את הספרייה מוכן להירתם לשיפוץ בית העם. לדעתו בעלות נמוכה יחסית ובהירתמות הקהילה ניתן להשמיש את המבנה. התקיים מפגש עם מהנדס שיכין הצעת מחיר לשיפוץ בית העם, כולל ליווי העבודה, וחתימה על המבנה.

ביטחון
נוער
תרבות
29/12/2016
27/2 במועדון: מפנקסו של מרפא עצים
+

ביום שני ה 27 לפברואר !!! בבית החבר במושב חרות
נפגוש את עודד יפה ,בעלה של בת חרות,תמר זילברשטיין

הנושא- "מפנקסו של מרפא עצים.."
קפה וחברותא -18.30
תחילת הרצאה בשעה 19.00

גינון, נוי וסביבה
דיור
עבודה
מסחרי
בריכה
תרבות, מסורת ישראל דת
05/02/2017
11/3 סיפור המגילה
+

11 מרץ מוצ"ש (פורים) רונית רביב תספר על סיפור המגילה
והפעלה על ידי ליאת מגן

26/01/2017
7/3 אמנות יהודית
+

7/3/17 יום ג' הרצאה: אמנות יהודית. המרצה: מירי קרימילובסקי. על גישות שונות למציאות באמנות הישראלית

ספורט
קהילה