על חרות מוסדות ועדות ביטחון עסקים הודעות שרותים לזכרם צור קשר
ועד אגודה
ועד מקומי
24/01/2018
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 82 מיום 14.11.2017
+

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 82 מיום 14.11.2017
נוכחים: יורם יפה – יו"ר, טל עוזר, מיקי שוויקי,שרה פינסקי, מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:
1. מוזמנים עמיר ריטוב ויצחק יצחק בנושא גן ילדים.
2. עגלת פינוי עם ציוד לזמן חרום – בהשתתפות אילן הרדוף (יורגו)
3. תשובה למבקר הפנים של המועצה.
דיונים והחלטות:
1. עמיר ריטוב יו"ר המועצה האזורית לב השרון וסגנו יצחק יצחק מסרו שהשבוע התחדשו עבודות הבניה בגן הילדים החדש.
העבודות אמורות להסתיים בחודשים מרץ – אפריל, אך המעבר של התלמידים יהיה רק בתחילת השנה הבאה.
בשנה הבאה יהיה רק גן ילדים אחד בחרות, לכן שני המבנים המשמשים כיום את גני הילדים יועברו לרשות הוועד המקומי לטובת הנוער.
מהנדסת התנועה מטעם המועצה תתכנן את כל נושא התנועה והחניה ליד גן הילדים החדש ומגרש הכדורגל .
עבודות הניקוז - באזור הכדורגל וגן הילדים החדש אומדן עלויות: כ – 250,000 ₪ .
נערך דיון בנוגע למי יישא בעלויות הניקוז, הוועד המקומי מצפה כי המועצה תדאג לניקוז כפי שהתחייבה.
2. עגלת פינוי עם ציוד לזמן חרום:
יורגו מציג את הצורך להשיג מכולה לאחסון העגלה. אין אפשרות לאחסנה במבנה.
יורגו יתחזק את העגלה ואת המכולה.
מחליטים לפנות למועצה לצורך רכישת המכולה.
3. תשובה למבקר הפנים של המועצה:
הוקראה בוועד תגובת מנהל החשבונות והמזכיר.
הוטל על המזכיר להכין דף תשובות לפי סדר הערות המבקר.
יו"ר הועד יעבור על התשובה וזו תשלח למבקר.

24/01/2018
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 83 מיום 28.11.2017
+

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 83 מיום 28.11.2017
נוכחים: יורם יפה – יו"ר, שרה פינסקי, מרסלו רובין, משה מכלין, טל עוזר.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:
1. אישור חתונה למור גרניצקי ב"גבעה".
2. ניקוז אזור מגרש כדורגל – גן ילדים חדש – ספריה.
3. שיפוץ בית העם
4. ועדת בטחון – תקציב. מוזמן נחמיה חסיד – יו"ר ועדת בטחון.
5. חניה ברח' האנפה.
דיונים והחלטות:
1. חתונת מור גרניצקי:
מאשרים החתונה ביום 18.5.2017 .
עליה לשלם את דמי שימוש כמקובל ובנוסף, שיק בטחון בסך 10,000 ₪ כדי להבטיח קיום כל הוראות עליהם חתמה.
2. ניקוז מגרש כדורגל ,ספריה, גן ילדים חדש. בימים אלו מהנדס הניקוז חזי צ'צ'יק מסיים את רשימת הכמויות לתכנית הניקוז הכוללת את קדמת הספרייה, מגרש כדורגל, גן ילדים חדש מעבר הכביש וחיבור לתעלת הניקוז בין משק וינשטוק לבית נחל ומשה גלעדי (בית הרופא לשעבר).
לגבי העלויות: מחליטים לקבוע פגישה דחופה עם עמיר ריטוב וסגנו יצחק יצחק.
3. בית העם:התקיימה פגישה בהמשך לישיבה האחרונה בה הוחלט לבקש מפרט עבודה והצעת מחיר ממשה בוקר ויונה יניב.
הוועד המקומי מעוניין לבצע את השיפוץ במשותף עם האגודה, כאשר תמורת השימוש ישלם הוועד המקומי דמי שכירות בעבור המבנה.
4. ועדת בטחון: נחמיה חסיד – יו"ר ועדת בטחון הופיע בפני ההנהלה והציג את הצעת התקציב לשנת 2018.
הועד מאשר התקציב. התקציב יפורט בהצעת התקציב הכולל של הועד .
בנוסף התקבלו שתי החלטות נוספות:
א. הועד מבקש מועדת בטחון לבדוק את נושא הכשרת השומרים לאור ההערה ממבקר המועצה.
ב. חגי כספי הרב"ש וסגנו תומר דגן יועסקו כקבלנים.
5. חניה ברח' האנפה:
ברחוב האנפה חונות מכוניות משני צידי הרחוב ומפריעים לתנועה ברחוב.
החלטה:
א. לפנות ליועץ תנועה כדי שיציג פתרון.
ב. פגישה עם דיירי הרחוב משני צידיו כדי לדון בנושא.24/01/2018
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 84 מיום 2.1.2018
+
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 84 מיום 2.1.2018
נוכחים: יורם יפה – יו"ר, שרה פינסקי, מרסלו רובין, משה מכלין, מיקי שוויקי.
מיכה זהר – מזכיר.

סדר יום:
1. תקציב 2018.
2. צו מיסים 2018.
3. אגרת שמירה 2018 – חוק עזר של המועצה האזורית לב השרון.
4. אישור שערי בטחון.
5. בית העם - שיפוץ. מוזמן משה בוקר.
6. מעבר משאיות לחרמ"ש – דרך המושב.
7. מקלט שי רגב לנוער.
דיונים והחלטות:
1. תקציב 2018.
אושר תקציב הועד המקומי לשנת 2018 (מצו"ב).
2. צו מיסים 2018:
הועד המקומי מאשר צו המיסים לשנת 2018 שהנו צו המסים לשנת 2017 בתוספת התוספת המאושרת בחוק ההסדרים בשיעור 2.18%.
3. אגרת שמירה 2018:
משרד הפנים אישר את חוק העזר של המועצה האזורית לב השרון "שרותי שמירה".
הועד המקומי מאשר את הפעלת שרותי השמירה במושב חרות עפ"י חוק העזר הנ"ל.
יו"ר הועד מאשר את תחילת הפעלת השירותים החל מ 1.1.2018.
יו"ר הועד ממנה את רב"ש המושב חגי כספי כמפקח על השמירה.

4. אישור 2 שערי בטחון:
התקבלו היתרים להקמת שני שערי בטחון:
א. בקצה רח' הבאר לכוון כביש ההדר.
ב. ברחוב דרך הפרדס אחרי חממת ביניש לכוון דרום.
הועד מאשר הקמת שני השערים. אישור ביצוע יינתן לאחר קבלת הצעות מחיר לביצוע ההתקנה.
5. שיפוץ בית העם. בהשתתפות משה בוקר:
משה בוקר מציג הצעת מחיר מפורטת לשיפוץ (מצו"ב)
החלטה:
הועד מקבל את תכולת ההצעה העונה לציפיות הועד.
הועד בוחן את האפשרויות במימון.
התכנית תוצג להנהלת האגודה.
6. מעבר משאיות לחרמ"ש דרך המושב:
הועד פונה למועצה האזורית כדי שתציב תמרורים בכניסות הראשיות מתל מונד וממשמרת האוסר כניסת משאיות מעל 10 טון.
7. מקלט לנוער בקצה מגרש שי רגב:
הועד מאשר בקשת ועדת נוער ב 3 תנאים:
א. בטיחות: בדיקת חשמל ובדיקת גז רדון.
ב. נוהל התנהגות במבני ציבור.
ג. נוהל התנהגות מול הסביבה הקרובה.
19/11/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 81 מיום 17.10.2017
+

נוכחים: יורם יפה – יו"ר, מיקי שוויקי, משה מכלין, שרה פינסקי, מרסלו רובין.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. מגרש כדורגל – מוזמן עמיעד סלטון.
 2. מתקן לאימון – משה מכלין.
 3. שיפוץ בית העם.
 4. הכנות לתקציב 2018.
 5. דו"ח יו"ר.

דיונים והחלטות:
 1. מגרש כדורגלמוזמן עמיעד סלטון .מגרש הכדורגל יהיה מוכן לפעילות בסוף שבוע הבא. ביום רביעי 25.10.2017 תתקיים העברת המגרש לידי מושב חרות.עבודות התקנת התאורה תסתיימנה בעוד מספר שבועות. לגבי הניקוז ממגרש הכדורגל דרך גן הילדים ועד לתעלה תתקיים פגישה בשבוע הבא עם מהנדס הניקוז , ס. יו"ר המועצהוהקבלן הזוכה.עבודות הניקוז עד ליציאה ממגרש הכדורגל הושלמו.עמיעד סלטון מציג את אופן הפעלת המגרש:
 2. הכנות לתקציב 2018.א. מחליטים לפנות ליו"ר הועדות להגיש בקשות תקציב.ב. תקציב בטחון יישאר כנראה במסגרת מצומצמת כמו בשנה הנוכחית בסך 350,000 ₪. על וועדת ביטחון להיערך בהתאם לתקציב הצפוי כרגע.
 3. דו"ח יו"ר: גן ילדים: יו"ר הועד שוחח עם יו"ר המועצה על המשך הבניה. מחליטים להזמין את יו"ר המועצה האזורית לישיבה הבאה כדי לדון בנושא.
  1. עמותת הספורט: 4 ימים בשבוע בין השעות 19.00- 16.00.
  2. מאמן הכדורגל דור סנדלר יפתח את שער המגרש בכל יום בו ישנה פעילות של העמותה בשעה16.00 וישאיר את שער המגרש פתוח עד שעה 22.00. בשעה זו הוא יגיע כדי לסגור השער.
  3. פעילות תושבי המושב – בשאר הימים והשעות: יש להירשם ולהזמין מגרש אצל עמיעד סלטון. בשלב הראשון ההרשמה היא לקבוצות תושבים ולא בודדים.
  4. יקבעו ימים ושעות בהם יוכלו תושבים לבוא ולשחק באופן חופשי.
  5. עמיעד יפיץ לכלל התושבים תקנון הפעלה למגרש.

 4. מתקן לאימון : מוצג ע"י משה מכלין. עקב דרישות חדשות לתו תקן ולרישוי ע"י מכון התקנים, מחליטים לבדוק אפשרויות נוספות.
 5. שיפוץ בית העם: החלטה:לפנות למשה בוקר וליניב יונה כדי שיגישו תכנית מפורטת ומתוקצבת עפ"י מסגרת התקציבשנקבעה בישיבה מס' 79.
 6. הכנות לתקציב 2018.
  א. מחליטים לפנות ליו"ר הועדות להגיש בקשות תקציב.
  ב. תקציב בטחון יישאר כנראה במסגרת מצומצמת כמו בשנה הנוכחית בסך 350,000 ₪. על וועדת ביטחון להיערך בהתאם לתקציב הצפוי כרגע.
 7. דו"ח יו"ר:
  גן ילדים: יו"ר הועד שוחח עם יו"ר המועצה על המשך הבניה. מחליטים להזמין את יו"ר המועצה האזורית לישיבה הבאה כדי לדון בנושא.

29/10/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 80 מיום 19.9.2017
+

נוכחים: יורם יפה – יו"ר, משה מכלין, מרסלו רובין, מיקי שוויקי טל עוזר.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. מאזן 2016 בהשתתפות רו"ח גריזים.
 2. מוזמן חיים בן חיים עפ"י בקשתו בעניין פינות גזם.
 3. פסולת גושית – עדכון.
 4. מגרש כדורגל – עדכון.
 5. תוכנית "מקומי" – תקשורת בין התושבים – המשך דיון.
 6. ארוע ב"גבעה" בשבוע שעבר.
 7. מתקן אימון – המשך מישיבת קודמת.

דיונים והחלטות:
 1. רו"ח גריזים הציג את מאזן 2016.
  רו"ח הועד המקומי אלעד גריזים הסביר את נתוני המאזן. נשאלו שאלות ע"י החברים. המאזן אושר ע"י הועד.
  סוכם: עפ"י דרישת מבקר הפנים של המועצה רו"ח גריזים יגיש המאזן הבא עד 30.4.2018 לאחר שיקבל הנתונים מהנח"ש עד 31.3.2018.

 2. חיים בן חיים הוזמן לישיבת ועד עפ"י בקשתו. חיים מציע להקים פינת גזם באזור אתר הפסולת הגושית שתשמש לגזם שייאסף במשך כל השבוע, כך ניתן יהיה לדעתו לשמור על נקיון הרחובות.
  בדיון עלה החשש, כי לנוכח ניסיון העבר האתר המוצע עלול להפוך למזבלה אזורית שקשה יהיה לשמור על ניקיונה. על מנת למצות את הבדיקה תעשה פנייה למועצה לבחינת איסוף גזם מיותר מעוד נקודות פינוי, וכמו כן לבחינת הגברת האכיפה.
  החלטה: ההצעה נדחית עד שתתקבל תשובת המועצה בנוגע להגדלת נקודות האיסוף, ו/או הגברת האכיפה.
 3. אתר פסולת גושית - עדכון:
  לאחר מספר שינויים בפתיחה האוטומטית של השערים, נראה שהאתר נשאר במצב סביר. הוחלט לבנות קיר בגובה 0.7 מר' בצד המזרחי של המעצרה, ודרך גישה משופעת והדוקה מהשערים עד למעצרה.
  נבחרה ההצעה הזולה יותר של יהודה טל לביצוע השינוי הנ"ל.
 4. מגרש כדורגל – עדכון. בשבוע הבא יונח הדשא הסינטטי. הוגשה תכנית להשלמת התאורה.
 5. תכנית "מקומי" – לתקשורת בין המזכירות והועדות ותושבים – המשך דיון .
  הוחלט לברר בישובים בהם התכנית כבר קיימת.
 6. אירוע ב"גבעה" בשבוע שעבר: באירוע השתמשו ברמקולים מעבר לשעות המוסכמות לשימוש ברמקולים.
  הוחלט לדרוש להבא מהתושבים שיאושר להם אירוע להפקיד צ'ק בטחון בסך 10,000 ₪ שייפרע אם תהייה חריגה מהכללים שנקבעו ועליהם חתם המבקש.
 7. מתקן אימון – המשך מישיבת קודמת - משה מכלין מציג סקיצה של המתקן. תוגשנה הצעות מחיר לישיבה הבאה.

15/10/2017
ישיבת וועד מקומי מספר 79 מיום 05.09.17
+

נוכחים: יורם יפה-יו"ר, טל עוזר, שרה פינסקי, משה מכלין, מרסלו רובין, מיקי שווקי
מיכה זהר- מזכיר.
סדר היום

 1. טיוטת דוח מבקר המועצה.
 2. בקשת ורד דקל לחולצות בר מצווה.
 3. דוח ועדת ביטחון. מוזמן חגי כספי.
 4. גשר להולכי רגל-נחל חרות.
 5. מגרש כדורגל-דווח.
 6. בניית גן ילדים-דווח.
 7. שיפוץ בית העם בהשתתפות: שלומית רובין, מושיק בוקר ויונה יניב.
 8. הקמת מתקן אימון.
 9. הקמת שדה תעופה באזור.

דיונים והחלטות
 1. הוצגה בפני חברי הועד טיוטת דוח מבקר המועצה שבדק השנה את פעולות הועד המקומי חרות במסגרת בדיקותיו השגרתיות. הדוח נשלח לחברי הועד מספר ימים לפני הישיבה.
  תגובת הועד בכתב תינתן לאחר קבלת התייחסות בכתב ממנהל החשבונות לגבי הסעיפים הנוגעים אליו.
 2. בקשת ורד דקל לחולצות בר מצווה לילדי הבר מצווה כפי שהוחלט בשנה שעברה.
  החלטה: מאשרים בקשת ורד לחולצות ל-34 ילדי הבר מצווה השנה.
 3. דוח ועדת ביטחון- מוזמן חגי כספי. חגי מדווח שלא היו אירועי ביטחון בתקופה האחרונה.
 4. גשר להולכי רגל נחל חרות - דווח: התקיימה פגישה בין מזכיר המושב לבין מזכיר המועצה המקומית תל מונד ומהנדס המועצה תל מונד, המועצה מוכנה להשתתף בבניית הגשר בתנאי שהגשר אכן בתחום שטח השיפוט שלה. נערכה מדידהואכן שטח הגשר המיועד נמצא כולו בתחום שטח השיפוט של תל מונד. מפת המדידה הועברה למזכיר המועצה המקומית ומחכים לפגישה עימו כדי להמשיך בתהליך.
 5. מגרש כדורגל-דווח: בחודש הקרוב יונח הדשא הסינטטי במגרש, יוקמו עמודי התאורה כך שעד סוף החודש המגרש יהיה מוכן לשימוש. התקיימה פגישה בין נציגי המושב ליו"ר עמותת הספורט, ליד המועצה האזורית לב השרון. גובשה הצעה להפעלת המגרש, כולל מינוי אדם שיהיה אחראי על התחזוקה כולל פתיחה וסגירה של שערי המגרש.
 6. בניית גן ילדים-דווח: על פי הודעת המועצה הגן החדש אמור להיפתח לאחר חופשת חנוכה. הוועד פונה למועצה בבקשה כי ילדי גן אחד משני הגנים המופעלים היום יעברו לגן החדש וכך יתפנה מבנה אחד לטובת נוער המושב.
 7. שיפוץ בית העם- הצוות הכולל את שלומית רובין, מושיק בוקר, יניב יונה ואסף גיא (לא יכול היה להגיע לישיבה). הוצגה תוכנית פעולה לשיפוץ , כולל עלות משוערת לשלב הראשון.
  התוכנית כוללת:
  1. בטיחות-חיזוק העמודים.
  2. איטום.
  3. טיח- כולל קילוף כל המבנה וטיוח מחדש.
  4. רצפה-שלוש אפשרויות: א. תיקון הקיים, ב. מיתון השיפוע, ג. יצירת שני משטחים בשני גבהים שונים.
  5. חשמל בסיסי.
  6. שירותים.
  7. מזגנים.
  8. מסגרות וצבע.
  הצעות לוועד: להתקשר עם אדריכל שיתכנן תכנון סופי לביצוע. עלות משוערת של ביצוע תכנית סופית. שני אדריכלים הגישו הצעת מחיר לעבודתם בסכום של 40.000 ₪. יניב יונה הביא הצעת מחיר לעבודת אדריכל בסכום של 15.000 ₪.
  החלטה: א. תובא בפני הוועד בישיבה הבאה הצעה להעסקת אדריכל.
  ב. יניב ומושיק יבדקו את נושא הפתחים ותכולת עבודה בשתי מדרגות עלות:
  1. 200,000 ₪, 2. 500,000 ₪.
 8. מתקן אימון: משה מכלין מציג אפשרות לבניית מתקן לאימון ספורט צמוד לגן השעשועים הקיים בעלות של כ- 60.000 ₪. המימון למתקן מתוך הקצבת המועצה האזורית לכל ישוב בסך 150.000 ₪.
  החלטה: להביא הצעות מפורטות.
 9. הקמת שדה תעופה באזור: מרסלו, נציג הוועד המקומי בוועד הפעולה שהוקם במועצה, מדווח על הפעולות למניעת הקמת שדה תעופה באזור. ב-25.09.17 תתקבל ההחלטהבמישור הארצי לגבי מיקום שדה התעופה. הנחיות לפעילות ציבורית יינתנו לאחר דיונים בוועד הפעולה.

ביטחון
נוער
12/02/2018
28/2 הצגת ילדים
+

הצגת ילדים מגילת אסתר בשעה 17:00 בבית החבר

12/02/2018
3/3 עדלאידע ופורימון
+

עדלאידע ופורימון - בהפקת הנוער
שבת 3/3 בשעה 10 בבוקר בדשא בגדול

תרבות
12/02/2018
תודות - אירועי ט"ו בשבט
+

תודה רבה על טיול ט"ו בשבט מקסים, שרק משתדרג משנה לשנה ומעורר בכולנו חיוך (זו השנה העשירית!).

ראשית תודות לניר אורן שהפיק וניהל את כל האירוע עד אחרון הפרטים. בנוסף לכל המבוגרים המסורים שהפיקו את כל התחנות – תודות לשכבת י"ב המדהימה ולסתו זילברבוש המדבי"ת על סיוע מדהים להצלחת האירוע.
תודות מעומק הלב לפי סדר התחנות:

עמדת התחלה – רינת סיון, יעלה יפה ונעה ברנע.

תפוזים - שרון ישראל, זיו וסיגל לוין ושכבת ד' שקטפה, אלי מלמן, רותם מאור וניצן סופר.

גבעת הכלניות – נחמיה חסיד ועמיר ריטוב.

מרק - משה גלעדי, גולן ריכנשטיין, איה גלעדי, נויה אבינרי, עדי חטואל, מאור גולדנברג, חמוטל קורן ועידו אוריאלי. תודה לאבנר הירקן על תרומת על הירקות. תודה לרונה גלעדי על קניית הסיר.

הצגה – אופיר שווקי, אור בצון, עידו גרין ועידן קורן.

תה - אסף דקל, אגם לוי ודריה עוזר.

פיתות - מאיה ויאיר חסיד, עמית אוריאלי, טל קורן, אייל עצמון, רום אבנרי ואורי אייזיק.

יצירה – עדי גולן-ביסמוט, עפרי יונה ותמר רינות.

ניווט נוער - שרון לשץ, רז דגן, נדב רז, תומר לשץ, שלי תקן ואופק וינר.

שילוט – בלה רינדז'ונסקי, מאיה חסיד, יאיר חסיד, נחמיה חסיד, גיא ריטוב ורון רינדז'ונסקי.

ארגון הפעלת שירה ותיפוף – שרון אוריאלי.

כן ירבו אירועים יפים שכאלה!תודות לסדר ט"ו בשבט מסורתי בזמר ובמשל:

ראשית תודה לברוריה אוריאלי שזו השנה השמינית שהיא מארגנת את האירוע ברמה מקצועית שרק עולה ועולה. זהו אירוע שכל מי שנוכח בו מתפעל מייחודו. תודה לרם סופר ולאורי מוסטקי שניצחו על החלק המוזיקלי של הערב במקצועיות והשקעה יוצאי דופן. תודה לחבורות הזמר על כל הרכביהן, תודות למברכים- מחזור בני המצווה ומשפחותיהם. תודה לטובה פליישר על שיתוף הפעולה בארגון ובעריכת התכנית. תודות לסמדר אפק, מעיין גריסרו ואורלי גוטמן על עיצוב התפאורה, ולמירב וחזי רודף שלום ועמית גוטמן על סידור האולם. תודות למעיין גריסרו ולבלה רינדז'ונסקי על הציורים היפים.
תודות להוד וירצברגר על שילוב בני המצווה. תודות למירב רודף שלום בארגון הכיבוד ולגלי יניב על הפונטש המסורתי. תודות לארז נוי שתמיד מוכן לעזור, ליעל רם על השאלת הצמחים ותודות לבועז עופר על הכל. תענוג לארגן אירוע עם צוות כה מסור!

ניפגש באירועי פורים הקרבים ובאים!

גינון, נוי וסביבה
דיור
עבודה
מסחרי
בריכה
תרבות, מסורת ישראל דת
20/02/2018
20/3 מורשת: על שיבת ציון
+

20.3.18 19:30 בבית החבר יוסי נינוה על שיבת ציון

01/02/2018
1/3 פעילות פורים לילדים
+

1.3.18 19:30 בבית החבר ליאת קטרי תפעיל את הילדים לכבוד פורים

ספורט
קהילה