על חרות מוסדות ועדות ביטחון עסקים הודעות שרותים לזכרם צור קשר
חברי הועדה
מושב חרות נחשב למושב השקט באזור בכל הנוגע לפריצות וגנבות של רכוש ורכבים. השקט בישוב הושג לאחר עבודה רבה ואינטנסיבית של כל העוסקים בנושא בישוב ובעיקר ע"י השתתפות פעילה של התושבים (כן, כן, אתם יותר יעילים מחברות השמירה). חשוב להמשיך ולהתמיד בפעילות, לתת כתף למאמצים על מנת לשמור על רכושנו ועל שיגרת חיים שלווה (ולא לנוח על זרי הדפנה).
רכז הבטחון של הישוב (רב"ש) הוא חגי כספי וניתן לפנות אליו בכל שעה, בכל נושא הקשור לבטחון. בנוסף, עומד לרשות התושבים סגנו, תומר דגן, הפועל בהתנדבות. בשעות הלילה גם ישנם השומרים וצוות ג'יפ הסיור. בכל מקרה של חשד לפלילים, פורצים, גנבים, רשרוש מתחת לחלון ושאר צרות חשוב להרים ראשית טלפון לשומרים או לכל אחד מן הרשומים לעיל.
מערך השמירה בישוב בנוי מתושבי המקום אשר יוצאים לשמירה אחת לחודש באחת משתי מסגרות:
מיומנו של רב"ש
יח"מ מג"ב
– יחידות מיוחדות של משמר-הגבול המורכבות ממתנדבים תושבי המקום (ובשמה העממי – המתמידים). היחידה עוברת בישוב בג'יפ משטרתי. הגיוס ליח"מ נעשה אחת לחצי שנה וכרוך בקורס בן שלושה ימים (בשעות הערב). המתנדב מקבל נשק משטרתי ומדים ומוגדר כשוטר מן המניין במהלך משמרתו.
שמירת תושבים
- השמירה בישוב הינה חובה על-פי חוק ("חוק השמירה בישובים") עבור כל גבר מגיל 21 עד 60. סידור השמירה נקבע ונשלח לתושבים בדואר בסביבות ה20- לחודש לגבי תורנות השמירה של החודש הבא. ניתן להגיש בקשות לבי תורנות השמירה (יום מועדף, בן זוג לשמירה וכו') בכתב בלבד בתא מס' 70 במזכירות, עד ה15- לחודש לגבי תורנות השמירה של החודש הבא. הבקשות ימולאו במידת האפשר. כמו-כן יש להודיע לרב"ש על מילואים או נסיעות לחו"ל. בכל מקרה, על השומר עצמו לדאוג להחלפה בכוחות עצמו במידה ואינו יכול להגיע. שעות השמירה הן: משמרת ראשונה בין השעות 02:00-22:30 ומשמרת שניה בין השעות 05:30-02:00. אי הופעה לשמירה תגרור אחריה העמדה לדין (גם לא נעים וגם יקר). בכל משמרת שומרים שניים. התחלת השמירה וגם סיומה נעשות בבניין המזכירות. תדרוך לפני שמירה לשומר חדש יעשה בתחילת השמירה.
בהתאם לחוק, גובים מהתושבים אגרת שמירה ייעודית המכסה את עלויות מערך השמירה העומדת על סך 16 ש"ח לחודש למשפחה.
המקלטים במושב מתחלקים לשני סוגים – בשכונת הבנים נבנה ממ"ד בכל בית בהתאם לחוק ואילו במושב הותיק פזורים מקלטים ציבוריים. המועצה אחראית לתקינותם ולהיותם שמישים. המפתחות אצל הרב"ש.
נאחל להמשך חיים שקטים ושלווים במושב חרות.